Ett ensamt Europa? EU:s roll i handelskrigets tid

Publicerad 13 december, 2019

I rapporten Ett ensamt Europa? EU:s roll i handelskrigets tid, beskriver Emanuel Örtengren, programansvarig för välfärdsfrågor på Timbro, vilka utmaningar EU står inför när handelskrig och ekonomisk protektionism som grundas i nationalism får en större roll i världen. I rapporten beskrivs de viktigaste handelpolitiska skiljelinjerna som existerar mellan USA och EU, men även hur de kan övervinnas för en ny transatlantiska agenda inom frihandelsområdet.

Emanuel Örtengren arbetar som progromansvarig på Timbro, och drev tidigare Timbros EU-projekt ”Ett frihetligt Europa”. Han har en examen i samhällsvetenskap från Sciences Po Paris. 2018 tilldelades han Frivärlds stipendium till Mats Johanssons minne för sitt deltagande i Utrikesakademin.