Detta vill vi med EU

Av Stefan Fölster
Publicerad 2 mars, 2021

För Sverige, liksom många andra länder, har medlemskapet i EU varit ekonomiskt gynnsamt. Men i takt med att demokratin försvagas på flera håll i unionen, blir det allt viktigare att också värna EU:s demokrati och tilliten till unionen. Dessa två – ekonomisk tillväxt och demokrati – går hand i hand.

I rapporten Detta vill vi med EU – sju förslag för en Union som lyckas med tillväxt och demokrati utvecklar Stefan Fölster sju förslag för att få EU att öka sin ekonomiska tillväxt och samtidigt framstå som ett demokratiskt föredöme. Förslagen innefattar bland annat jordbrukspolitik, klimatpolitik, krishantering samt demokratiska kontrollmekanismer.

Sammanfattning
För Sverige, liksom många andra länder, har medlemskapet i EU varit ekonomiskt gynnsamt. Men i takt med att demokratin försvagas på flera håll i unionen, blir det allt viktigare att också värna EU:s demokrati och tilliten till unionen. Dessa två – ekonomisk tillväxt och demokrati – går hand i hand. I EU:s vitbok från 2017 utmålade Jean-Claude Junker en möjlig framtidsvision under rubriken ”doing less more efficiently”, att göra färre saker men bättre. I denna anda utvecklar denna rapport sju förslag som tillsammans skulle vara tillräckligt genomgripande för att få EU att samtidigt öka sin ekonomiska tillväxt och framstå som ett demokratiskt föredöme:
1. Inför en övergripande princip att enbart betala för resultat.
2. Skifta innovationsstödet från anslag till betalning för resultat, enligt den modell som redan driver på innovationstakten på flera andra håll i världen.
3. Flytta fokus i klimatpolitiken från delfinansiering av projekt som skulle genomföras i alla fall, till en ekonomisk mekanism för CCS och utökad elproduktion för att möjliggöra industrins omställning till utsläppsfritt.
4. Övergå från en jordbrukspolitik baserad på passivt arealstöd, till betalning för BECCS, vilket bidrar till att nå klimatmålen.
5. Krymp regionalpolitiken till den del som det finns evidens för: Sammanhållningsfondens finansiering av infrastruktur i de fattigare EU-länderna.
6. Ersätt en ad-hoc mässig stabiliseringspolitik med en som skapar krisresistens.
7. Upprätta en ordning för att hindra odemokratiska länder från att ta kontrollen över EU.

Stefan Fölster är docent i nationalekonomi och leder tankesmedjan Better Future Economics. Han har tidigare varit adj. professor i nationalekonomi vid KTH, chefekonom vid Svenskt Näringsliv och VD för Handelns Utredningsinstitut.