A China Playbook for Europe

Av Roland Freudenstein
Publicerad 14 juni, 2021

Det kinesiska kommunistpartiet vill forma världen för sina ändamål. Därför använder regimen olika verktyg som syftar till att försvaga den liberala demokratin. Konflikten mellan Kina och väst är till naturen systematisk – inte nationell eller kulturell. Det är inte Kinas uppgång i sig som är problemet, utan Kinas auktoritära system.

EU har gått från naivitet till en viss nivå av vaksamhet när det kommer till de mest grundläggande utmaningarna gällande Kina. Det är dock inte tillräckligt. För att överleva som demokratisk institution behöver EU utveckla en koherent kinastrategi.

Denna strategi utvecklas av Roland Freudenstein i rapporten ”A China Playbook for Europe”.

Roland Freudenstein är policychef på Wilfried Martens Center for European Studies, European People’s Partys officiella tankesmedja. Dessförinnan har han arbetat på German Council on Foreign Relations, EU-kommissionen och som chef för Konrad-Adenauer-Stiftungs Warszawakontor. Hans ämnesområden berör global demokrati, europeisk integration, Ryssland och Östeuropa.