Så blir EU mer innovativt och entreprenöriellt

Av Magnus Henrekson och Niklas Elert
Publicerad 15 februari, 2021

Europaprojektet hotas av den nationalistiska populism som just nu sveper över kontinenten. Samtidigt lider unionen av en omfattande innovationskris, någonting som förvärrats under 2020 i kölvattnet av pandemin. För att bemöta utmaningarna behövs optimistiska alternativ som ger medborgarna framtidstron tillbaka.

I Frivärlds rapport ”Så blir Europa mer innovativt och entreprenöriellt” presenterar Magnus Henrekson och Niklas Elert en rad reformförslag som syftar till att främja en innovativ ekonomisk tillväxt som gynnar alla européer. Reformerna omfattar sex breda policyområden och innefattar både frågor som i första hand faller inom medlemsländernas domän och frågor som främst berör beslutsfattande i Bryssel.

Sammanfattning

Europaprojektet hotas av den nationalistiska populism som just nu sveper över kontinenten. För att mota den i grind behövs ett optimistiskt alternativ som ger medborgarna framtidstron tillbaka. Att skapa ett sådant alternativ är dock svårt i ljuset av den ”innovationskris” EU länge lidit av, och som under 2020 förvärrats av den globala pandemin. För att åtgärda innovationskrisen och blåsa nytt liv i Europaprojektet krävs reformer på en rad områden, som vi identifierat med utgångspunkt i vår forskning under flera års tid.

Reformerna som presenteras i denna rapport omfattar sex breda policyområden och syftar till att främja en innovativ ekonomisk tillväxt som gynnar alla européer. Också när det kommer till reformområden som i första hand faller inom medlemsländernas domän har Bryssel en viktig roll att spela, både som föredöme och för att driva utvecklingen i rätt riktning.

Magnus Henrekson är professor i nationalekonomi och senior forskare vid IFN, som han var VD för 2005-20. Sedan slutet av 1990-talet forskar han huvudsakligen om entreprenörskapets ekonomi och företagsklimatets bestämningsfaktorer.

Niklas Elert är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Hans forskning fokuserar på ekonomisk dynamik, sambandet mellan institutioner och entreprenörskap samt effekterna av utbildningsinsatser i entreprenörskap.