Afghanistan – vad nu?

Av Diana Janse
Publicerad 30 oktober, 2021

Det vi har sett så här långt av de ”nya talibanerna” ger vid handen att de inte i någon väsentlig mening är mer progressiva än talibanstyret som hade makten över Afghanistan mellan 1996 och 2001. De har redan nu svårigheter att regera landet, och en humanitär kris är under uppsegling. I denna rapport beskriver Diana Janse hur Sverige bör formulera sin Afghanistanpolitik, givet det nuvarande läget. Hon menar bland annat att Sverige måste förmå att vara framåtblickande och definiera våra intressen, vår roll och vilka möjligheter som finns utifrån dagens förutsättningar. Samtidigt som Afghanistan i dag på många sätt bär uppgivenhetens prägel ger misslyckandet i landet gott om ledtrådar till hur svensk utrikes-, bistånds- och säkerhetspolitik kan utvecklas.

Diana Janse är senior fellow hos Frivärld. Hon var Sveriges ambassadör i Mali, Niger, Mauretanien och Burkina Faso fram till mars 2021. Hon är nu ledig från Utrikesdepartementet för att kandidera till riksdagen för Moderaterna.