Draken som bytte taktik

Av Jesper Lehto och Patrik Oksanen
Publicerad 30 augusti, 2021

Kinesiska ambassaden i Stockholm har ändrat sin taktik till följd av Frivärlds rapport  ”Kinas attacker för att tysta kritiker” (2020). Ambassaden har kraftigt minskat antalet attacker som läggs upp på ambassadens hemsida, för att istället mejla skribenter direkt. Det här innebär på inget sätt att kinesiska ambassadens försök att fostra svensk debatt till självcensur har upphört. Däremot har aktiviteterna blivit svårare att kartlägga för en utomstående. 

I den uppföljande granskningen ”Draken som bytte taktik – kinesiska ambassadens arbete för att tysta kritiker” har Frivärlds Patrik Oksanen och Jesper Lehto kartlagt ambassadens uppläxningar och hot mot svenska debattörer. De ger även rekommendationer på hur arbetsgivare i mediebranschen och politiska makthavare bör agera för att motverka ambassadens påverkansförsök.

Kommunistpartiets målsättning är att få västvärlden att idka självcensur genom återkommande attacker på individer och institutioner som försvarar mänskliga rättigheter i Kina. Attackerna kombineras med ekonomiskt inflytande och hot om personliga konsekvenser. Inflytelsearbetet är långsiktigt och motgångar i närtid är acceptabla förluster för att uppnå effekt över tid.

Jesper Lehto studerar masterprogrammet i Politik, säkerhet och krig vid Försvarshögskolan och gjorde sin praktik på Frivärld under våren 2021.

Patrik Oksanen är senior fellow, med ansvaret för CIDA (Center for Influence and Disinformation analysis) och Säkerhetsrådet på Frivärld. Patrik är verksam som frilansjournalist och föreläsare, samt ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet. 

Patrik har en lång erfarenhet som prisbelönt journalist och har arbetat som politisk redaktör, programledare, reporter, projektledare och nyhetschef på SVT samt TV4. Bland uppdragen har funnits EU-korrespondent i Bryssel för SVT och politisk redaktör på Hudiksvalls Tidning, där han gjorde hela Hälsingland till Sveriges mest engagerande ledarredaktion inom försvar och säkerhetspolitik enligt Idagora 2016, 2017 och 2018. Idag skriver Patrik återkommande för Svenska Dagbladet och Hufvudstadsbladet i Helsingfors.

Utöver det har Patrik författat boken Skarpa skärvor, som beskriver hur informationskrig hotar det öppna samhället. Patrik har även blivit utsedd årets ledarskribent 2017 och årets journalist 2018 av Dagens Media.