Rapporter | Briefings

Burden Sharing and Specialization After Sweden and Finland’s NATO Accession

27 september, 2022

On May 18, 2022, the Swedish and Finnish NATO ambassadors formally submitted their membership applications to the alliance. In doing so, they ended decades – in Sweden’s case, centuries – of military nonalignment and overlapping but varied security arrangements in the Nordics and Baltics. Sweden and Finland, whose bilateral defense cooperation has deepened substantially in […]

LADDA NER

Svensk säkerhet kräver en bättre energipolitik

11 juli, 2022

Sveriges försvarsförmåga står och faller med kapaciteten att producera och ha råd att importera, allt från sjukvårdsutrustning till vapen och livsmedel. Denna förmåga äventyras av de kraftiga ”automatiska destabilisatorer” som är inbyggda i nuvarande energi- och klimatpolitik. Hälften av energiprischocken utgörs av hävstänger i skatter och av styrmedel som dränerar företag och konsumenter. I denna […]

LADDA NER

Taiwan i ljuset av Ukraina

25 maj, 2022

Taiwan och Ukraina befinner sig på många vis i en likartad position.  De hotas båda av en auktoritär granne som vill tillintetgöra dess suveränitet. Och liksom Ryssland så agerar även Kina alltmer offensivt i sitt närområde, inte bara genom hårdför retorik utan även i form av upprustning och provokativa militära handlingar.  Samtidigt finns det mycket […]

LADDA NER

59 PUNKTER FÖR VÅR SÄKERHET

24 mars, 2022

Det fanns en värld före 24 februari, men den världen är nu borta. I stället lever vi i en värld med mycket bred spännvidd mellan olika framtidsscenarier och där riskerna är större än någon gång sedan Sovjetunionens sönderfall.  Ett fullskaligt, folkrättsvidrigt ryskt invasionskrig rullar nu fram över Ukraina. Den europeiska säkerhetsordningen och den internationella rättsordningen […]

LADDA NER

Vägen mot isolerad militärdiktatur

21 januari, 2022

Malis militärjunta har brutit sitt löfte att hålla president- och parlamentsval i slutet av februari. I stället vill regimen ha en övergångsperiod på ytterligare fem år. Dessutom har juntan av allt att döma slutit ett avtal med den ryska paramilitära Wagnergruppen.  Mali är därmed att betrakta som en militärdiktatur, isolerad från omvärlden och i armarna […]

LADDA NER

An introduction to doable reforms

20 januari, 2022

Paraphrasing the first line of Anna Karenina, former Estonian President Toomas Hendrik Ilves argues that while all successful countries have reformed alike, each unsuccessful country finds its own excuses. In a new report for Stockholm Free World Forum, Ilves offers dos and don’ts for Belarus’s democracy movement as they plan future reforms.

LADDA NER

A Marshall Plan for Belarus

14 januari, 2022

Across eastern Europe, citizens are demanding democracy. Frightened by this change in people’s moods, autocrats like Alyaksandr Lukashenka are taking increasingly violent measures to suppress protests and to threaten the European Union.  Now, plans have to be made for the future relations between a Democratic Belarus and the EU, writes Andrius Kubilius in a new […]

LADDA NER

En Kinastrategi för Sverige

14 december, 2021

Sedan Mao Zedongs död 1976 har Kina vuxit från ett land i extrem misär till en världsmakt med betydande förmåga ekonomiskt, teknologiskt, politiskt och militärt. Under Xi Jinpings ledning har den kinesiska regimen uppträtt allt mer aggressivt inte bara i sitt eget närområde, utan också gentemot länder som Sverige. De senaste åren har den kinesiska […]

LADDA NER

Temperaturmätare – så ser svenska företag och lärosäten på utbyten med Kina

9 december, 2021

Svenska företag och lärosäten har alltjämt ett omfattande utbyte med Kina, samtidigt som de också påverkas av ökande politiska motsättningar. Ett exempel på detta är den bojkott som klädföretaget H&M utsattes för i början av 2021. I rapporten ”Temperaturmätare – så ser svenska företag och lärosäten på utbyten med Kina” har Anna Rennéus Guthrie intervjuat […]

LADDA NER

CCTV – A Trojan Horse In International News Dissemination?

9 december, 2021

CCTV (China Central Television) är Kinas största tv-bolag, som i sin tur kontrolleras av kommunistpartiets propagandaorgan. Tack vare kontrakt med världsledande nyhetsbyråer, såsom AP och Reuters, har CCTV lyckats köpa sig tillgång till den globala nyhetsförmedlingen. Detta används flitigt för att sprida desinformation och propaganda på en större skala. Det skriver den norske journalisten Øystein Bogen […]

LADDA NER