Rapporter | Briefings

En Kinastrategi för Sverige

14 december, 2021

Sedan Mao Zedongs död 1976 har Kina vuxit från ett land i extrem misär till en världsmakt med betydande förmåga ekonomiskt, teknologiskt, politiskt och militärt. Under Xi Jinpings ledning har den kinesiska regimen uppträtt allt mer aggressivt inte bara i sitt eget närområde, utan också gentemot länder som Sverige. De senaste åren har den kinesiska […]

LADDA NER

Temperaturmätare – så ser svenska företag och lärosäten på utbyten med Kina

9 december, 2021

Svenska företag och lärosäten har alltjämt ett omfattande utbyte med Kina, samtidigt som de också påverkas av ökande politiska motsättningar. Ett exempel på detta är den bojkott som klädföretaget H&M utsattes för i början av 2021. I rapporten ”Temperaturmätare – så ser svenska företag och lärosäten på utbyten med Kina” har Anna Rennéus Guthrie intervjuat […]

LADDA NER

CCTV – A Trojan Horse In International News Dissemination?

9 december, 2021

CCTV (China Central Television) är Kinas största tv-bolag, som i sin tur kontrolleras av kommunistpartiets propagandaorgan. Tack vare kontrakt med världsledande nyhetsbyråer, såsom AP och Reuters, har CCTV lyckats köpa sig tillgång till den globala nyhetsförmedlingen. Detta används flitigt för att sprida desinformation och propaganda på en större skala. Det skriver den norske journalisten Øystein Bogen […]

LADDA NER

En lag för dagens stora plattformsföretag eller morgondagens digitala marknad?

7 december, 2021

I december 2020 presenterade EU-kommissionen Lagen om digitala marknader (DMA), som syftar till att hantera plattformsföretag, konkurrens samt den lagstiftning som styr digitala marknader. Det tycks råda konsensus om att reformer vore på sin plats, men inte vad gäller vilka problem som faktiskt behöver lösas. Syftar DMA enbart till att reglera stora techbolag, eller handlar […]

LADDA NER

Achtung Europa!

2 december, 2021

Förr i tiden menade experter att Europa var  ”en ekonomisk gigant, men en politisk pygmé”. Med det menades att Europa saknade politisk och militär makt jämfört med USA, men kunde åtminstone hävda sin rätt globalt givet storleken på dess ekonomi. 2050 beräknas EU dock stå för mindre än en tiondel av världens samlade BNP, jämfört […]

LADDA NER

The Belarusian Diaspora

8 november, 2021

Den politiska krisen som började i Belarus sommaren 2020 har förenat och politiserat diasporan. Numera finns en stadig brygga mellan den demokratiska oppositionen, diasporan och EU. I rapporten ”The Belarusian Diaspora And Its Role in Solving the Political Crisis” beskriver Alesia Rudnik utlandsbelarusiernas förändrade attityd till konflikten i hemlandet och hur det kan bidra till att […]

LADDA NER

Afghanistan – vad nu?

30 oktober, 2021

Det vi har sett så här långt av de ”nya talibanerna” ger vid handen att de inte i någon väsentlig mening är mer progressiva än talibanstyret som hade makten över Afghanistan mellan 1996 och 2001. De har redan nu svårigheter att regera landet, och en humanitär kris är under uppsegling. I denna rapport beskriver Diana […]

LADDA NER

How to Break Lukashenka

27 september, 2021

On August 9, 2020, Aliaksandr Lukashenka, Belarus’s former president, stole the Belarusian presidential elections. The Western reaction was sharp and instant, but it took time to coalesce and react. One year after the theft of the Belarusian elections, it is time to review the Western policy on Belarus. In the brief ”How to Break Lukashenka” […]

LADDA NER

Draken som bytte taktik

30 augusti, 2021

Kinesiska ambassaden i Stockholm har ändrat sin taktik till följd av Frivärlds rapport  ”Kinas attacker för att tysta kritiker” (2020). Ambassaden har kraftigt minskat antalet attacker som läggs upp på ambassadens hemsida, för att istället mejla skribenter direkt. Det här innebär på inget sätt att kinesiska ambassadens försök att fostra svensk debatt till självcensur har […]

LADDA NER

Vid vägs ände – En plan B för Sveriges engagemang i Mali

22 juni, 2021

Sverige har sitt största militära engagemang utomlands i västafrikanska Mali. Dessutom beslutade regeringen i december 2020 om en ny biståndsstrategi för landet under perioden 2021–2025 om svindlande två miljarder kronor, vilket gör Mali till ett av de största mottagarländerna för svenskt bistånd.  Men sedan propositionerna om det militära deltagandet i franskledda Task Force Takuba och […]

LADDA NER