Rapporter | Briefings

SÅ BÖR TOTALFÖRSVARET STÄRKAS INFÖR ETT SVENSKT NATOMEDLEMSKAP

27 juni, 2023

Svensk försvarspolitik måste i första hand utgå ifrån den verklighet som råder, inte från olika tänkbara scenarion om hur det bör utformas i framtiden. I den tydligt förändrade verkligheten som präglar dagens Europa är det uppenbart att hot inte bara stannar vid olika scenarier utan att de är en brutal verklighet. Rapporten ”Så bör totalförsvaret stärkas inför […]

LADDA NER

Tiktok: barnunderhållningen som blev ett säkerhetsproblem

28 mars, 2023

På några få år har den kinesiska den sociala medieplattformen Tiktok fått över en miljard användare. Appen har utmanat västerländska plattformsbolag samtidigt som den blivit ett stresstest för demokratiska länders säkerhetspolitik. Säkerhetsexperter pekar bland annat ut det faktum att företagets moderbolag Bytedance finns i Kina, och därmed lyder under kinesisk lag, som en säkerhetsrisk. I […]

LADDA NER

Turkish Quagmire: Why Turkey Blocks Sweden’s Nato Accession

16 februari, 2023

Turkey was bound to have issues with Sweden and its pro-Kurdish stance, and singled out Sweden because of its longstanding commitment to Kurdish aspirations. However, it is the continued US support for Kurds that is Turkey’s main concern, argues Halil Karaveli in this brief written for the Stockholm Free World Forum.

LADDA NER

Världshandel, vapen och virus

24 oktober, 2022

Krig, pandemi och protektionism har satt handeln på prov. Först fick ett nytt coronavirus fabriker och hamnar att stänga, vilket skapade en propp i den globala ekonomins blodomlopp. Och precis när pandemin klingade av bröt ett krig ut mellan två av världens största råvaruexportörer, något som fått priserna på el, bränsle och mat att skena. […]

LADDA NER

Ett EU-ordförandeskap för Ukrainas sak

18 oktober, 2022

Under första halvåret 2023 kommer Sverige att vara ordförande i Europeiska unionens råd. Detta erbjuder Sverige en unik möjlighet att bistå Ukraina, vilket bör vara Sveriges fokus som EU-ordförande. Sverige kommer då att ha en ny regering, vars viktigaste utrikespolitiska gärning bör vara att hjälpa Ukraina.  I den här policy briefen listar Frivärlds senior fellow Anders Åslund […]

LADDA NER

A New Security Landscape in Northern Europe: NATO’s Emerging Nordic Dimension

27 september, 2022

On May 18, 2022, the Swedish and Finnish NATO ambassadors formally submitted their membership applications to the alliance. In doing so, they ended decades – in Sweden’s case, centuries – of military nonalignment and overlapping but varied security arrangements in the Nordics and Baltics. Sweden and Finland, whose bilateral defense cooperation has deepened substantially in […]

LADDA NER

Burden Sharing and Specialization After Sweden and Finland’s NATO Accession

27 september, 2022

On May 18, 2022, the Swedish and Finnish NATO ambassadors formally submitted their membership applications to the alliance. In doing so, they ended decades – in Sweden’s case, centuries – of military nonalignment and overlapping but varied security arrangements in the Nordics and Baltics. Sweden and Finland, whose bilateral defense cooperation has deepened substantially in […]

LADDA NER

Svensk säkerhet kräver en bättre energipolitik

11 juli, 2022

Sveriges försvarsförmåga står och faller med kapaciteten att producera och ha råd att importera, allt från sjukvårdsutrustning till vapen och livsmedel. Denna förmåga äventyras av de kraftiga ”automatiska destabilisatorer” som är inbyggda i nuvarande energi- och klimatpolitik. Hälften av energiprischocken utgörs av hävstänger i skatter och av styrmedel som dränerar företag och konsumenter. I denna […]

LADDA NER

Taiwan i ljuset av Ukraina

25 maj, 2022

Taiwan och Ukraina befinner sig på många vis i en likartad position.  De hotas båda av en auktoritär granne som vill tillintetgöra dess suveränitet. Och liksom Ryssland så agerar även Kina alltmer offensivt i sitt närområde, inte bara genom hårdför retorik utan även i form av upprustning och provokativa militära handlingar.  Samtidigt finns det mycket […]

LADDA NER

59 PUNKTER FÖR VÅR SÄKERHET

24 mars, 2022

Det fanns en värld före 24 februari, men den världen är nu borta. I stället lever vi i en värld med mycket bred spännvidd mellan olika framtidsscenarier och där riskerna är större än någon gång sedan Sovjetunionens sönderfall.  Ett fullskaligt, folkrättsvidrigt ryskt invasionskrig rullar nu fram över Ukraina. Den europeiska säkerhetsordningen och den internationella rättsordningen […]

LADDA NER