Rapporter | Briefings

UKRAINAS ÅTERUPPBYGGNAD OCH FRAMTID: SÅ KAN SVERIGE GÖRA SKILLNAD

6 november, 2023

Anders Åslund, senior fellow Frivärld, har i sin senaste rapport Ukrainas återuppbyggnad och framtid: Så kan Sverige göra skillnad gett en översikt av Ukrainas nuvarande situation i förhållande till hur väst finansiellt stödjer Ukraina, vilka konkreta åtgärder som västvärlden behöver vidta för Ukrainas återuppbyggnad samt hur Sverige kan och bör bistå Ukraina i sin återuppbyggnad. Målsättningen […]

LADDA NER

TEMPERATURMÄTARE: DEN RYSKA EKONOMIN – VARKEN ROSOR ELLER KOLLAPS

17 oktober, 2023

I denna rapport redogör Anders Åslund, senior fellow Frivärld, för vilken betydelse omvärldens sanktioner haft på Ryssland och hur ser det ekonomiska läget ut framåt. För närvarande förefaller ekonomin ha stabiliserats, men ingen signifikant tillväxt är att vänta i överskådlig framtid och den stora kapitalflykten kan leda till en ny plötslig kris. I rapporten presenterar […]

LADDA NER

Lägesbild Taiwan: Kinesisk upptrappning, risker och avskräckning

5 oktober, 2023

I rapporten Lägesbild Taiwan: Kinesiska upptrappning, risker och avskräckning ger Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, en överblick över Taiwans situation och vad Sverige och likasinnade stater kan göra för att bidra till att Kina inte väljer en militär lösning på Taiwanfrågan. I rapporten föreslår han följande rekommendationer: Tillsammans med andra skapa en gemensam närvaro i Taiwan med ”Friends of Freedom”. ”House of Sweden” […]

LADDA NER

Demokratier i väst utmanas av ett mer aggressivt Kina – så kan Sverige agera

5 september, 2023

Xi Jinpings huvudsakliga mål är att få stöd nationellt och internationellt genom att betona nationalismen i Kina och få attraktionskraft utomlands för den kinesiska diasporan. Syftet är att lyfta fram Kina som en global konkurrent till västerländsk liberalism och framställa den kinesiska modellen som lyhörd och effektiv när det gäller att höja den ekonomiska tillväxten och […]

LADDA NER

SÅ BÖR TOTALFÖRSVARET STÄRKAS INFÖR ETT SVENSKT NATOMEDLEMSKAP

27 juni, 2023

Svensk försvarspolitik måste i första hand utgå ifrån den verklighet som råder, inte från olika tänkbara scenarion om hur det bör utformas i framtiden. I den tydligt förändrade verkligheten som präglar dagens Europa är det uppenbart att hot inte bara stannar vid olika scenarier utan att de är en brutal verklighet. Rapporten ”Så bör totalförsvaret stärkas inför […]

LADDA NER

Tiktok: barnunderhållningen som blev ett säkerhetsproblem

28 mars, 2023

På några få år har den kinesiska den sociala medieplattformen Tiktok fått över en miljard användare. Appen har utmanat västerländska plattformsbolag samtidigt som den blivit ett stresstest för demokratiska länders säkerhetspolitik. Säkerhetsexperter pekar bland annat ut det faktum att företagets moderbolag Bytedance finns i Kina, och därmed lyder under kinesisk lag, som en säkerhetsrisk. I […]

LADDA NER

Turkish Quagmire: Why Turkey Blocks Sweden’s Nato Accession

16 februari, 2023

Turkey was bound to have issues with Sweden and its pro-Kurdish stance, and singled out Sweden because of its longstanding commitment to Kurdish aspirations. However, it is the continued US support for Kurds that is Turkey’s main concern, argues Halil Karaveli in this brief written for the Stockholm Free World Forum.

LADDA NER

Världshandel, vapen och virus

24 oktober, 2022

Krig, pandemi och protektionism har satt handeln på prov. Först fick ett nytt coronavirus fabriker och hamnar att stänga, vilket skapade en propp i den globala ekonomins blodomlopp. Och precis när pandemin klingade av bröt ett krig ut mellan två av världens största råvaruexportörer, något som fått priserna på el, bränsle och mat att skena. […]

LADDA NER

Ett EU-ordförandeskap för Ukrainas sak

18 oktober, 2022

Under första halvåret 2023 kommer Sverige att vara ordförande i Europeiska unionens råd. Detta erbjuder Sverige en unik möjlighet att bistå Ukraina, vilket bör vara Sveriges fokus som EU-ordförande. Sverige kommer då att ha en ny regering, vars viktigaste utrikespolitiska gärning bör vara att hjälpa Ukraina.  I den här policy briefen listar Frivärlds senior fellow Anders Åslund […]

LADDA NER

A New Security Landscape in Northern Europe: NATO’s Emerging Nordic Dimension

27 september, 2022

On May 18, 2022, the Swedish and Finnish NATO ambassadors formally submitted their membership applications to the alliance. In doing so, they ended decades – in Sweden’s case, centuries – of military nonalignment and overlapping but varied security arrangements in the Nordics and Baltics. Sweden and Finland, whose bilateral defense cooperation has deepened substantially in […]

LADDA NER