UKRAINAS ÅTERUPPBYGGNAD OCH FRAMTID: SÅ KAN SVERIGE GÖRA SKILLNAD

Av Anders Åslund
Publicerad 6 november, 2023

Anders Åslund, senior fellow Frivärld, har i sin senaste rapport Ukrainas återuppbyggnad och framtid: Så kan Sverige göra skillnad gett en översikt av Ukrainas nuvarande situation i förhållande till hur väst finansiellt stödjer Ukraina, vilka konkreta åtgärder som västvärlden behöver vidta för Ukrainas återuppbyggnad samt hur Sverige kan och bör bistå Ukraina i sin återuppbyggnad.

Målsättningen med återuppbyggnaden av Ukraina består av tre delar. Först behöver den fysiska uppbyggnaden av Ukraina medföra en modernisering av infrastrukturen samt att Ukrainas tidigare integration med Ryssland ersätts med en ny integration med Europa. Den andra målsättningen är att de reformer som initierats och delvis genomförts i Ukraina behöver slutföras för att Ukraina ska få en väl fungerande rättsstat. Den tredje och sista målsättningen är att Ukraina blir en fullvärdig medlem av den europeiska unionen.

Förslagen som Anders Åslund lägger fram för Sverige att vidta för Ukrainas  uppbyggnad ligger främst i att stödja Ukraina i deras EU-integrationsprocess. Det Sverige kan göra är att:

  • Sverige bör stödja kommissionens äskande i såväl Europaparlamentet som rådet.
  • Sverige bör insistera på att Ukraina har rätt att exportera fritt till EU.
  • Sverige bör likaså kräva att Ukraina får permanent tillträde till EU:s gemensamma marknad.

 

Dr. Anders Åslund is a senior fellow at Stockholm Free World Forum and an Adjunct Professor at Georgetown University. He is a leading specialist on economic policy in Russia, Ukraine and Eastern Europe. Dr. Åslund has served as an economic adviser to several governments, notably the governments of Russia (1991-94) and Ukraine (1994-97). He has published widely and is the author of 15 books. His most recent book is Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy (2019) Other recent books are Europe’s Growth Challenge (2017), Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It (2015), and How Capitalism Was Built ( 2013).