SÅ BÖR TOTALFÖRSVARET STÄRKAS INFÖR ETT SVENSKT NATOMEDLEMSKAP

Av Patrik Oksanen
Publicerad 27 juni, 2023

Svensk försvarspolitik måste i första hand utgå ifrån den verklighet som råder, inte från olika tänkbara scenarion om hur det bör utformas i framtiden. I den tydligt förändrade verkligheten som präglar dagens Europa är det uppenbart att hot inte bara stannar vid olika scenarier utan att de är en brutal verklighet.

Rapporten ”Så bör totalförsvaret stärkas inför ett svenskt Natomedlemskap” behandlar frågor om hur försvaret nu mycket snabbt ska kunna återfå styrka, hur brister ska kunna åtgärdas med största möjliga omedelbarhet och hur den hotbild som är verklighet nu ska påverka försvarsanslag och prioriteringar i nuet.

Författaren Patrik Oksanen, föreslår bland annat att Sverige, som Natomedlem, bör aktivt bidra till alliansens gemensamma säkerhet och att totalförsvarsstrukturen behöver utvecklas med utbyggnad av de icke-militära delarna, inklusive lagerhållning och försörjningsberedskap måste påskyndas.

Patrik Oksanen är resident senior fellow vid Frivärld och ansvarig för CIDA. Patrik är verksam som frilansjournalist och föreläsare, samt ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet.