Lägesbild Taiwan: Kinesisk upptrappning, risker och avskräckning

Av Patrik Oksanen
Publicerad 5 oktober, 2023

I rapporten Lägesbild Taiwan: Kinesiska upptrappning, risker och avskräckning ger Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, en överblick över Taiwans situation och vad Sverige och likasinnade stater kan göra för att bidra till att Kina inte väljer en militär lösning på Taiwanfrågan.

I rapporten föreslår han följande rekommendationer:

  • Tillsammans med andra skapa en gemensam närvaro i Taiwan med ”Friends of Freedom”. ”House of Sweden” skulle kunna inrymmas i ett “Friends of Freedom”-koncept. Syftet är att få en plattform för att utöka samarbeten inom en lång rad områden.
  • Sverige, tillsammans med gruppen likasinnade, skulle kunna arbeta tillsammans för att verka för att Taiwan släpps in i fler multilaterala organisationer och driva på i EU om ett särskilt handelsavtal mellan EU och Taiwan.
  • Tillåta svensk vapenexport till Taiwan i ett samtidigt tillkännagivande tillsammans med andra länder.
  • Stärka samarbetet och kunskapsutbytet om totalförsvar, med särskilt fokus på psykologiskt försvar och försörjnings- beredskap.
  • Öka det marindiplomatiska fotavtrycket för att markera principen om fria hav genom att utnyttja havsrätten, samt längs vägen genomföra sjöräddnings- och sjöfartsskyddsövningar.

Patrik Oksanen är resident senior fellow vid Frivärld och ansvarig för CIDA. Patrik är verksam som frilansjournalist och föreläsare, samt ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet.