Euron – en fråga om svensk säkerhet

Av Stefan Fölster
Publicerad 12 december, 2023

Stefan Fölster, senior fellow Frivärld, redogör i sin rapport Euron- en fråga om svensk säkerhet för de säkerhetsperspektiv som talar för att Sverige skulle gynnas av att införa euron. Tidigare utredningar om svensk euroanslutning har förbisett och underskattat flera aspekter som blivit allt tydligare med tiden, bland annat den svenska makropolitikens roll, och de ekonomiska argumenten för ett svenskt deltagande i eurosamarbetet har de senaste tio åren stärkts väsentligt.

Stefan Fölster presenterar följande slutsatser:

 • Det finns starka skäl för en betydande utvidgning av EU de närmaste tio åren, inte minst för att undvika att län-
  der som står utanför eurosamarbetet hamnar i en rysk intressesfär.
 • En stark europeisk centralbank är viktig, ur både europeiskt och svenskt säkerhetsintresse.
 • Tidigare utredningar om svensk euroanslutning har både förbisett och underskattat flera aspekter som blivit allt tydligare med tiden, däribland den svenska makropolitikens betydelse för konjunktursvängningar samt hur arbetsmarknaden utvecklas.
 • I flera länder har införandet av euron visat sig skynda på
  nödvändiga reformer.
 • Riskerna förenade med de finanspolitiska åtaganden
  som följer med euron, har överdrivits.

Stefan Fölster är senior fellow vid Frivärld, docent i nationalekonomi och leder tankesmedjan Better Future Economics. Han har tidigare varit adj. professor i nationalekonomi vid KTH, chefekonom vid Svenskt Näringsliv och VD för Handelns Utredningsinstitut.