ÖPPENHET – FÖR SÄKERHETS SKULL

Av Johan Norberg
Publicerad 8 december, 2023

Ekonomisk öppenhet ställs allt oftare mot säkerhetsrisker. Det ifrågasätts ofta om vi kan ha ett nära handelsutbyte med geopolitiska rivaler. Riskerna är reella, men vi är inte så beroende av handel med till exempel Kina som det ofta framställs som. Farorna hanteras inte bäst genom protektionism, utan genom att vänner av en öppen värld håller samman och genom möjlighet till snabba anpassningar av produktion och handelsmönster. En öppen världshandel stärker vår beredskap.

I denna rapport analyserar Johan Norberg, författare och idéhistoriker, varför protektionismen inte är vägen att gå för demokratiska stater och hur frihandeln är lösningen till många av de problemen som autoritära stater kan orsaka. I rapporten föreslår författaren följande rekommendationer:

  • Främja en dynamisk ekonomi – möjliggör flexibilitet
  • Rusta WTO att bli ett effektivt verktyg
  • Öka det egna erbjudandet på världsmarknaden för att få en starkare position
  • Gå samman med vänner av en öppen världsekonomi

 

Johan Norberg är Senior Fellow vid Cato Institute och har en fil mag i idéhistoria från Stockholms Universitet. Han är författare till böcker som ”Till världskapitalismens försvar” och ”Öppen/Sluten: Hur människan skapar och förstör framsteg”.