Ett starkare Europa kräver starkare ekonomier – Varför halkar EU efter?

Av Fredrik Erixon
Publicerad 29 maj, 2024
13 sidor

I rapporten ”Ett starkare Europa kräver starkare ekonomier – Varför halkar EU efter?” presenterar Fredrik Erixon, ekonom och chef för tankesmedjan ECIPE (European Centre for International Political Economy), en grundlig analys av varför och hur EU:s ekonomi har halkat efter och blivit omsprungen av andra under de senaste decennierna. EU:s andel av världsekonomin minskar och förväntas fortsätta göra det, delvis på grund av låg tillväxt och ogynnsam demografisk utveckling.

För att parera sin nedgång och hantera geopolitiska utmaningar måste Europa bli mer attraktivt för omvärlden genom hög tillväxt, innovation och globalt ledande universitet. Det krävs en politik som fokuserar på att stärka den ekonomiska dynamismen och attrahera internationella investeringar. Erixon påpekar i rapporten att EU behöver öka satsningarna på FoU och kapitalbildning, samt bryta ner hinder inom den digitala ekonomin och finansiella tjänster. Den politiska utvecklingen i EU har dock ofta gått i motsatt riktning, vilket försvårar genomförandet av dessa mycket nödvändiga reformer.

Fredrik Erixon är ekonom och författare. Han har varit verkställande direktör för European Centre for International Political Economy (ECIPE) ända sedan starten 2006. Financial Times har rankat Erixon som en av Bryssels 30 mest inflytelserika personer. Han har skrivit flera böcker och studier inom områdena internationell ekonomi, ekonomisk politik och regulatoriska frågor (välfärdsreformer, hälso- och sjukvård, konkurrenspolitik, etc.).