NYA I NATO – NÅGRA STARTPUNKTER FÖR SVERIGE

Publicerad 21 mars, 2024

I rapporten Nya i Nato – Några startpunkter för Sverige presenterar Frivärld en kort sammanfattning av några startpunkter för fortsatta samtal och analyser kring det svenska medlemskapet i Nato, dess inriktning och prioriteringar.

Sverige blev slutligen, 75 år efter alliansens grundande, medlem den 7 mars 2024. Före det fullvärdiga medlemskapet hade Sverige samarbetat nära försvarsalliansen på olika sätt, bland annat genom gemensamma övningar i Natoledda insatser och kapacitetsbyggande uppdrag.

Rapporten ger en beskrivning av de hot som kvarstår mot den fria världen, hur Sverige som Natomedlem ska ”hitta sin allians i alliansen”, bland annat genom samarbetet i NB8 och liknande regionala samarbeten, och hur Sverige bör stärka sitt engagemang och sina resurser för att möta den allt mer komplexa globala hotmiljön och aktivt bidra till alliansens gemensamma säkerhet.