United we stand – A roadmap to create an urgently needed common Nordic – Baltic security culture for the era of multiple and complex crises and existential threats

Av Gunnar Hökmark och Patrik Oksanen
Publicerad 8 januari, 2024

Den säkerhetspolitiska situationen förvärras allt snabbare i vår del av världen. Allvarliga hybridangrepp pågår redan idag. Om Ryssland tillåts vinna i Ukraina kan situationen snabbt bli existentiell även i Norden och Baltikum, med katastrofala samhälleliga och ekonomiska konsekvenser. Det nordiskt-baltiska (NB8) samarbetet, som Sverige tog över ordförandeskapet den 1 januari för, har aldrig varit viktigare och behovet av ett närmare samarbete för stater, företag och civilsamhället har aldrig varit större än idag. Det brådskar, och det är anledningen till att Frivärld inför det svenska ordförandeskapet tagit fram en grund för ett Nordiskt-Baltiskt säkerhetsmanifest. Kombinationen av den baltiska erfarenheten av ockupation och återställd självständighet tillsammans med de nordiska ländernas utvecklade demokratier utgör en perfekt kombination av likasinnade länder för
samarbete.

I en ny rapport ”United We Stand – A roadmap to create an urgently needed common Nordic – Baltic security culture for the era of multiple and complex crises and existential threats” föreslår Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, och Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, ett antal fokusområden för det nordisk-baltiska samarbetet framåt.

Några av dessa är:

  • Fortsatt ökat stöd till Ukraina
  • Stärkt skydd mot hybrida hot och attacker i regionen
  • En snabb uppväxling av industriproduktion och strategiska produkter
  • Utveckling av militära förmågor i NB8-format inom NATO

Rapporten är på engelska.

Gunnar Hökmark is the chariman of Stockholm Free World Forum. Previously Gunnar was a Member of the European Parliament (MEP), for the Moderate Party,  served as Secretary of the Moderate Party from 1991 to 1999, was a Member of the Riksdag (MP) for Stockholm County from 1982 to 2004, and was the vice Chairman of the EPP Group, the largest group in the European Parliament.

Patrik Oksanen är resident senior fellow vid Frivärld och ansvarig för CIDA. Patrik är verksam som frilansjournalist och föreläsare, samt ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet.