IDÉSKRIFT: SÅ FÅR VI VÄRLDEN PÅ RÄTT VÄG

Publicerad 4 april, 2024

Vart är världen på väg? Med Rysslands krig i Ukraina och andra stormakter som flyttar fram sina positioner står den demokratiska världen inför många utmaningar av varierande karaktär, både externt och internt. Men mitt i det hotande och akuta pågår också en positiv utveckling som vi bör uppmärksamma och ta tillvara på. Så frågan är om vi också kan prata om framtiden utifrån: Hur får vi världen på rätt väg?

I början av året initierade Frivärld en samtalsserie för att diskutera denna fråga. Vi bad några profilerade experter och skribenter att fritt reflektera utifrån sina unika perspektiv.

Resultatet blev fyra texter som utforskar olika teman.

Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, diskuterar hur världens demokratier gemensamt behöver rusta sig för att möta alla dessa hot och på så sätt fortsatt leda världen. Åsa Malmström Rognes, programchef Asienprogrammet vid UI, lyfter vikten av ekonomisk säkerhet i tider av oro och diskuterar den våg av protektionism och regleringar som nu breder ut sig. Mathias Sundin, grundare Warp Institute, bemöter teknikpessimism och poängterar en rad positiva, skilda utvecklingar som skett och fortsatt pågår. Björn Weigel, vd och medgrundare av cybersäkerhetsföretaget CR Group, argumenterar för att Europa behöver öka sin konkurrenskraft och diskuterar huruvida kriget i Ukraina kan fungera som en väckarklocka på denna punkt för kontinenten.