Så kan EU få 10 år av supertillväxt

Av Stefan Fölster
Publicerad 29 maj, 2024
13 sidor

Stefan Fölster, senior fellow Frivärld, föreslår i rapporten ”Så kan EU få 10 år av supertillväxt”, en rad konkreta reformer EU bör genomföra för att säkerställa förbättrad ekonomisk tillväxt, åtgärder som sedan gör att unionen kan stå bättre rustad inför de alla hot den står inför.

Några av de förändringar Fölster lyfter är:

  • Ge länder som satsar mer på försvar avräkning från EU-avgift. Unionen bör främja gemensamma upphandlingar och internationella allianser: skapa motsvarande Eukus som komplement till Aukus.
  • EU behöver gå från att vara en regelryttare till en regelkrossare: Använd EU:s ”net zero industry” giv på alla verksamheter. Inrätta en enda tillståndsmyndighet som ger beslut inom ett år, gör en rensning av senare års lagstiftning.
  • Betala enbart för resultat: Behåll ”Cohesion fund”, slopa resten av regionalpolitiken. Satsa på en klimatpolitik som ger resultat (ETS), omvärdera andra kontraproduktiva initiativ. Betala innovation mer för resultat i stället för anslag.

Stefan Fölster är senior fellow vid Frivärld, docent i nationalekonomi och leder tankesmedjan Better Future Economics. Han har tidigare varit adj. professor i nationalekonomi vid KTH, chefekonom vid Svenskt Näringsliv och VD för Handelns Utredningsinstitut.