Säkerhetsrådet
Putin har valt allianslösa länder som offer
| 9 april, 2022
Det finns ett före och ett efter den 24 februari 2022. Det som har hänt innebär att det storskaliga våldet har ...
| 8 april, 2022

Ryssland har kört fast och kriget ser ut att bli långvarigt skriver överste Nils Bildt i en betraktelse över storkriget ...
Nils Bildt | 5 april, 2022
Socialdemokratiske debattören och chefredaktören Daniel Färm adresserade Natofrågan i SvD i texten ”Natolinjen har stärkts, men håll huvudet kallt”. Här ...
Bo Hugemark | 31 mars, 2022

Reservofficerarna måste få laglig rätt få tjänstledigt för att tjänstgöra i Försvarsmakten skriver moderate riksdagsledamoten Jörgen Berglund.  Idag har tidvis ...
Jörgen Berglund | 29 mars, 2022
Från vår Fellow i USA, Sara Norrevik, kommer här ett Amerikabrev om hur den amerikanska debatten ser ut kring Ukraina. Norrevik ...
Sara Norrevik | 21 mars, 2022

Michael Zell, tidigare ordförande i Sveriges marina akademi – Kungliga Örlogsmannasällskapet påminner om mål, medel och solidaritet i Nato-debatten Statsminister ...
Michael Zell | 18 mars, 2022
Hain Rebas, tidigare bland annat Estlands försvarsminister, berättar om ett meddelande från krigets Kiev.  I dag, den 10 april,  inflöt ...
Hain Rebas | 10 mars, 2022

De senaste veckorna har vi levt i ett Europa där de säkerhetspolitiska förutsättningarna har förändrats dag för dag. Konsekvenserna av ...
Anders Schröder | 10 mars, 2022
Socialdemokraterna behöver samla sig till ett Ja för Nato skriver Lars Adaktusson, Kristdemokraternas talesperson i utrikesfrågor.  Historien upprepar sig inte ...
Lars Adaktusson | 8 mars, 2022