Säkerhetsrådet

Säkerhetsrådet är ett unikt forum för en kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i världen – och med gott om plats för frågor som ligger i medial skugga. Under 2019 har – vid sidan av redaktörernas egna inlägg – ett knappt hundratal politiker, forskare, militärer, diplomater m fl medverkat. Bland dem ingår Peter Hultqvist, Ulf Kristersson och Jonas Sjöstedt.

På Säkerhetsrådets agenda står ett brett spektrum av temata i form av information, aktuell debatt, försvarsupplysning mm. Bredden innebär att det också finns utrymme för djupdykning i smala ämnen eller att över tid följa de rättsliga turerna kring den i Ryssland politiskt förföljde Jurij Dmitriev.

Säkerhetsrådets bildades 2015 som en fristående sajt knuten till Svenska Dagbladets ledarsida, men har sedan januari 2020 tankesmedjan Frivärld som hemvist. Säkerhetsrådet verkar i en anda av öppenhet för olika meningar, intressen och perspektiv. Claes Arvidsson är redaktör och Viktor Lundquist biträdande redaktör.

Mail: sakerhetsradet@frivarld.se
Prenumerera på Dagens Säkerhetsråd.

Fina ord rustar inte det civila försvaret

16 april, 2020
Alexandra Anstrell, om att en enig försvarsberedning lagt förslag om hur det civila försvaret kan stärkas men att regeringen inte levererar. Det behövs beslut och finansiering. Just nu pågår förhandlingar mellan riksdagspartierna inför det totalförsvarsbeslut som ska tas av riksdagen ...

Att integrera just-in-time med just-in-case

14 april, 2020
Per Stenius, om att vi efter Coronakrisen måste tänka nytt kring frihandel och globalisering både inom näringslivet och offentlig verksamhet. När man diskuterar fjärilseffekten – det vill säga att en fjärils vingslag kan leda till en orkan på andra sidan ...

När totalförsvaret föll samman

12 april, 2020
Claes Arvidsson, om att Katarina Engbergs studie av nedmonteringen av totalförsvaret 1999–2005 nu kan läsas på nätet. Och att försvarseländet bara fortsätter. I Visionära koncept i stället för beredskapslager tog jag upp Katarina Engbergs studie När totalförsvaret föll samman som ...

Visionära koncept i stället för beredskapslager

9 april, 2020
Claes Arvidsson, om att det är svårt att dra någon annan slutsats än att regeringen Löfven har ansvar för senfärdigheten i krishanteringen. Coronakrisen fogas därmed in i raden av ”affärer” och ”skandaler” som rör säkerhet och sårbarhet. Men upprinnelsen ska ...

Förbise inte genmodifieringens säkerhetspolitiska risker

8 april, 2020
Philip Anstrén, om risker med Sveriges förlegade lagstiftning vad gäller mänsklig genmodifiering. Att skräddarsy det mänskliga genomet ligger inte längre i framtiden. Allt sedan gensaxen Crispr-Cas9 lanserades 2012 har det blivit allt lättare att snabbt, billigt och precist modifiera mänsklig ...

Lögn, förbannad lögn och diktaturers statistik

7 april, 2020
Viktor Lundquist, om varför det inte går att jämföra Kinas officiella Coronastatistik med andra länders. I början av mars meddelade kinesiska myndigheter att landet passerat 80 000 smittade av Coronaviruset Covid-19. På den dryga månad som har gått sedan dess uppges ...

Tänk framåt med en Coronakommission

6 april, 2020
Erik Lindmark, om att det nu är viktigt att tänka framåt och påbörja omhändertagandet av erfarenheter av virusepidemin för en långsiktig stabilitet och ett modernt totalförsvar. Världen, och inte bara Sverige, befinner sig i en global pandemisk kris som knappast går ...

Nu är det nog: ut med Viktor Orban ur EPP!

5 april, 2020
Matilda Ekeblad och Pasi Huikuri, om att moderaterna tillsammans med de andra tolv partierna som har protesterat mot införande av dekretstyre i Ungern måste vara redo att markera mot EPP om Fidez inte utesluts – det är oss eller Orban. Många europeiska ...

Därför har Nato fått en ny medlem

3 april, 2020
Stig Rydell, om att det allt oftare hörs röster som förutspår att Nato kommer att avvecklas, men det är snarare så att försvarsalliansen återigen kommer att utvecklas. När Nato bildades 1949 var den säkerhetspolitiska omgivningen en helt annan än idag. ...

Covid-19 skapar politisk strid i Finland

1 april, 2020
Yrsa Grüne-Luoma, om att president Sauli Niinistö har prövat gränserna för presidentinstitutionen genom att föreslå en operativ ”knytnäve” för att hantera Coronakrisen. Svaret från Sanna Marins regering är ett artigt men bestämt nej. På bara ett par veckor har Finland ...