Säkerhetsrådet

Säkerhetsrådet är ett unikt forum för en kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i världen – och med gott om plats för frågor som ligger i medial skugga. Under 2019 har – vid sidan av redaktörernas egna inlägg – ett knappt hundratal politiker, forskare, militärer, diplomater m fl medverkat. Bland dem ingår Peter Hultqvist, Ulf Kristersson, Ann Linde och Jonas Sjöstedt.

På Säkerhetsrådets agenda står ett brett spektrum av temata i form av information, aktuell debatt, försvarsupplysning med mera. Bredden innebär att det också finns utrymme för djupdykning i smala ämnen, som att följa de rättsliga turerna kring den i Ryssland politiskt förföljde Jurij Dmitriev.

Säkerhetsrådets bildades 2015 som en fristående sajt knuten till Svenska Dagbladets ledarsida, men har sedan januari 2020 tankesmedjan Frivärld som hemvist. Säkerhetsrådet verkar i en anda av öppenhet för olika meningar, intressen och perspektiv. Olof Ehrenkrona är tillförordnad redaktör och Margareta Barabash tillförordnad biträdande redaktör.

Mail: sakerhetsradet@frivarld.se
Prenumerera på Dagens Säkerhetsråd.

Donald Trump har inte gjort USA “större” utan “mindre”

26 juni, 2020
Lars Ekeman, om att Donald Trump trots sin retorik har misslyckats med att göra America Great Again, men att de säkerhetspolitiska misslyckande också avspeglar fortsättningen på en geopolitisk trend som handlar om USA:s relativa försvagning. Det amerikanska inflytandet i världen ...

Norges knäfall inför den röda draken

24 juni, 2020
Claes Arvidsson, om att i relation till Kina uppträder inte Norge som en “moralisk stormakt” utan som en “omoralisk småstat”. Redan 2007 inledde Norge vägen fram till den framgångsrika omröstningen i förra veckan om en plats som icke-permanent medlem i ...

Realism eller önsketänkande i säkerhetspolitiken?

22 juni, 2020
Stig Rydell, om att den nya lagen om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland är genomtänkt och realistiskt men att den måste följas upp genom att satsa fullt ut på Försvarsberedningens förslag. I Sverige har det antagits en ny lag  om operativt militärt ...

Trots allt – låt det bli en glad midsommar detta nådens år 2020

19 juni, 2020
Claes Arvidsson, om att sedan Försvarsberedningens rapport Värnkraft kom 2017 har både Must och Säpo tecknat en fortsatt mörkare hotbild med Sverige i fokus. Samtidigt är det viktigt att ta till sig den analys som försvarsberedningen gör av den globala ...

Tillfället har gjort tjuven

18 juni, 2020
Viktor Lundquist, om coronapandemins dystra konsekvenser för den globala pressfriheten. Coronaviruset och den globala pandemin har förändrat nästan alla delar av många människors liv. Vi tänker mest på det i fråga om vardagslivet, sättet på vilket vi numera umgås, arbetsvanor ...

Tanken på försvaret som särintresse lever kvar

16 juni, 2020
Bo Hugemark, om att den militära krisen i Östersjöområdet kanske aldrig kommer men om den gör det måste vi ha dragit slutsatserna av den bristande beredskapen under Corona-krisen. Debatten om covid-19 förs i krigstermer – och det är inte så ...

Ska rättegången mot Jurij Dmitriev skjutas upp igen?

15 juni, 2020
Kaa Eneberg, om att den häktade historikern och människorättsaktivisten Jurij Dmitrievs hälsa blir allt sämre. Han har själv vädjat till rätten om att få komma till tals efter två och ett halvt år i fängelse. Oron för den fängslade ryskkarelske forskaren ...

Nu krävs solidaritet framför neutralitet

13 juni, 2020
Hans Wallmark och Pål Jonson, om centrala frågor kring Sveriges deltagande i Task Force Takuba i Sahelregionen. Coronapandemin påverkar svensk säkerhetspolitik. När riksdagen nu fattar beslut om deltagande i den franskledda insatsen Task Force Takuba i Mali aktualiseras ett antal ...

Förhandlingarna om försvaret har havererat

11 juni, 2020
Patrik Oksanen, om att ansvaret och möjligheterna att lösa upp låsningarna i förhandlingarna om försvaret nu ligger hos socialdemokraterna och regeringen. På Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2018 slog statsminister Stefan Löfven fast att regeringens främsta uppgift är att ...

Olof Palme och ubåtskrisen på 1980-talet

10 juni, 2020
Claes Arvidsson, om vi sökande efter sanningen om mordet på Olof Palme också bör intressera oss för och minnas hans politiska stil, idévärld och praxis. Hur han var som politiker. Och hur politiken var. Inför dagens presskonferens med Palmegruppen fanns det ...