Nyheter

Anders Åslund blir senior fellow hos Frivärld

9 april, 2020
I dag kan Frivärld tillkännage att Anders Åslund blir associerad till Frivärld som senior fellow. Anders är expert på politisk ekonomi i Ryssland, Ukraina och Östeuropa, samt har erfarenhet av ekonomisk rådgivning åt bland annat Rysslands och Ukrainas regeringar. – ...
Coronahjälpsändningar från Kina och Ryssland har på senare tid fått stor uppmärksamhet internationellt. Med uppbackning från sina redan etablerade internationella system för informationsförmedling har en berättelse om starka, handlingskraftiga och omtänksamma länder målats upp. Men den pågående kinesiska och ryska ...
Den 26 mars 2000 valdes Vladimir Putin för första gången till Rysslands president. 20 år senare har mycket hunnit hända. Ryssland har successivt ökat sin militära närvaro i det postsovjetiska området. Krim är illegalt annekterat och Ukraina i krig med ryskstödda separatister. Georgien ...
Spridningen av Coronaviruset är inte bara en pandemi. Det har också utvecklats till det WHO klassar som en informationsepidemi med omfattande ryktesspridning över hela världen. Det finns en lång rad aktörer som har olika intressen i att sprida felaktigheter och desinformation ...
Tankesmedjan Frivärld bedriver opinionsbildning inom utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Vårt mål är att stimulera och påverka diskussionen kring vilka idéer och perspektiv som ska styra svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Frivärld är partipolitiskt obundet och vilar på en frihetlig värdegrund. Frivärlds ...
Coronavirusets framfart har haft en effekt på nästan alla aspekter av våra dagliga liv, inte minst när det kommer till den globala ekonomin. Hur påverkas de globala handels- och exportkedjorna av kriser likt Coronasmittan? Vad blir följdverkningarna för världsekonomin? Och ...

Information gällande Covid-19

10 mars, 2020
Frivärld/Stiftelsen Fritt Näringsliv informerar gällande Coronaviruset och sjukdomen Covid-19: För närvarande genomförs inga evenemang som kräver fysisk närvaro. Detta gäller tills vidare om inget annat anges. ...
Under de senaste åren har Ukraina varit i centrum för såväl den transatlantiska som europeiska säkerhetspolitiska debatten. Rysslands olagliga annektering av Krim, det efterföljande kriget i öst samt den politiska verkligheten i landet med ett pågående reformarbete präglar alla på ...
I samband med Munich Security Conference som ägde rum den 14:e – 16:e februari, tilldelades Oscar Jonsson, senior fellow på Frivärld, The John McCain Dissertation Award. Priset får han för sin avhandling som analyserar Rysslands förståelse kring krig. John McCain ...
Svenskarnas oro för rysk aktivitet minskar samtidigt som rädslan delvis omdirigerats mot en av Sveriges viktigaste allierade ­ – USA. Hur bör detta tolkas och vilken inverkan har den nya attityden på det pågående informationskriget? Frivärld anordnade ett seminarium om ...