Frihandelsbloggen

Viktigare än någonsin att fokusera på handelsavtalen mellan EU och Afrika

1 november, 2017
Handel är en praktisk fråga, men principer, lagar och internationella avtal är avgörande. EU och världens regeringar måste lägga ner mer energi på att få undan handelshinder. Det är viktigt för framför allt de fattigaste länderna i världen. För Afrika ...