Föreläsning: Vilken roll spelar privata skolor i utvecklingsländer?

pauline timbro

Vilken roll spelar privata skolor för att utbilda fattiga barn i utvecklingsländer? Välkommen att höra skolforskaren Pauline Dixon föreläsa om hur entreprenörer axlar ansvaret för de fattigas skolgång när offentliga satsningar inte räcker till.

I Lahore, Pakistan, köper hälften av familjerna i extrem fattigdom skolgång från privata aktörer, trots att de har tillgång till offentliga skolor som är gratis. I Indien ser det likadant ut, och i stora delar av Afrika pågår en boom inom den privata utbildningssektorn. Den främsta anledningen till att fattiga familjer aktivt engagerar sig i sina barns skolgång uppges vara låg kvalitet i de statliga skolorna.

Vad kan Sverige dra för lärdomar av de privata aktörernas roll i utvecklings- och tillväxtländer? Pauline Dixons forskning vänder uppochned på invanda föreställningar om såväl hur valfrihet inom välfärden fungerar, som hur biståndspolitiken bör prioritera i val av samarbetspartners och kvalitetskriterier.

Pauline Dixon är forskningschef för EG West Centre vid universitetet i Newcastle och betraktas tillsammans med sin kollega James Tooley som världsledande inom området om privata skolors roll i utvecklingsländer. Hon har ägnat över tio års tid åt detta ämne och bedrivit omfattande fältstudier i framför allt Indien och i flera afrikanska länder. Dixon aktuell med boken International Aid And Private Schools For The Poor – Smiles, Miracles and Markets (2013).

Frågor besvaras av Henrik Sundbom, projektledare på Frivärld,
henrik@frivarld.se 070 330 32 15

Datum och tid:
Den 20 november 2013 18.00 – 19.00
Plats:
Via formuläret nedan, senast 18/11
Evenemanget har redan ägt rum