LUNCHSAMTAL OCH lansering av rapport om Turkiet

Sveriges ansökan till Nato är fortsatt blockerad av Turkiet, och anslutningsprocessen har avstannat. I Sverige och övriga Natoländer pågår nu en intensiv diskussion om de strategiska syftena bakom Turkiets agerande, och om vad som kan få det turkiska parlamentet att ratificera Sveriges Natoansökan. 

 Välkommen till ett lunchsamtal om den om Turkiets strategiska mål, dess relation till USA och Väst och om den svenska Natoprocessen. I samband med detta lanserar Frivärld briefen ”Turkish Quagmire: Why Turkey Blocs Sweden”. I samtalet medverkar Halil Karavelli, författare till briefen, och Paul Levin. Föreståndare för Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet.

Notera att eventet börjar 12:00 men lättare lunch serveras från 11:30.

Anmälan är obligatorisk och sker via mail:
anmalan@frivarld.se
senast måndagen den 13:e februari.

Datum och tid:
Den 16 februari 2023 12.00 – 13.00
Plats:
Evenemanget har redan ägt rum