Lunchseminarium: Ett totalförsvar för Nato – Sveriges strategiska utmaning till sjöss

Den ryska flottan är i stort sett intakt och den kinesiska flottan har redan idag fler ytstridsfartyg än den amerikanska. I takt med klimatförändringarna flyttar den globala strategiska skärningspunkten norrut samtidigt som USA blir allt mer uppbundet i Stilla Havet och den inrikespolitiska instabiliteten skapar osäkerhet om den amerikanska färdriktningen. Lägg till att havet och havsbotten redan idag är ett konfliktområde; sprängningen av Nordstream, iranska kapningar i Hormuzsundet och Rysslands försök att strypa Ukrainas veteexport är bara tre exempel. Sverige är ett litet exportberoende land som är beroende av fria hav och handel, samtidigt som vi själva är extremt beroende av sjöfarten för vårt välstånd.

Välkomna till ett lunchseminarium där senior fellow Patrik Oksanen presenterar Frivärlds strategiska analys som ligger bakom de rekommendationer som lämnades i rapporten ”Så bör totalförsvaret stärkas inför Natomedlemskapet” och fokuserar på de marina rekommendationerna.

Niklas Granholm, forskningsledare FOI och ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet, pratar om en ny marin politik för Sverige. Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicy på Svenskt Näringsliv, adresserar svenskt ekonomiskt beroende av ett fritt hav. Carl Carlsson, ansvarig för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och teknik vid Svensk Sjöfart, kommer att medverka. Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, inleder och seminariet modereras av Anna Rénneus Guthrie, chef för Frivärld.

När: 25/8 kl 12:00 – 13:00, lättare lunch serveras från 11:30

Var: Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm

Anmälan sker via mail till info@frivarld.se senast den 23 augusti.

Datum och tid:
Den 25 augusti 2023 11.30 – 13.00
Plats:
Evenemanget har redan ägt rum