Nato och antiamerikanismen

Nato beskrivs alltjämt som en militär al­lians med USA i spetsen. På grund av detta blir diskussionen om svenskt Natomed­lemskap knuten till attityder till USA. Som världens enda supermakt drar USA till sig kritik. Kritiken är i många avseenden befogad, men det finns också inslag av överdriven retorik och fördömanden. Så­dana tendenser betecknas som ”antiame­rikanism”. I rapporten Nato och antiamerikanismen: Är oppositionspartiernas Natoskepsis misstro mot USA? undersöker författaren Mårten Torson Lindberg om den antiamerikanism som uppkom i kölvattnet av Irakkriget 2003 påverkar Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets ställningstaganden mot ett svenskt Natomedlemskap i Nato.

Genom att studera oppositionsparti­ernas uttalanden i Natodebatten menar författaren att partiernas negativa attityder till USA bidrar till deras Natoskepsis. Därmed underminerar antiamerikanismen möjligheterna till en saklig diskussion om svenskt Natomedlemskap.

Under rapportlanseringen den 30 januari kommenterades rapporten av två riksdagsledamöter i försvarsutskottet: Torbjörn Björnlund (V) och Allan Widman (FP).

Se videon från lanseringen nedan.


Mårten Torson Lindberg är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet. Han har tidigare bland annat arbetat som projektledare på Frivärld och redaktör på International Relations and Security Network, Zürich. Mårten har en fil. kand i internationella relationer från University of Hull, har studerat utrikespolitisk analys vid London School of Economics samt en Master i statsvetenskap från Uppsala universitet.

Datum och tid:
Den 30 januari 2013 12.00 – 13.00
Plats:
Evenemanget har redan ägt rum