Rapportlansering: Kinas globala investeringar – Ekonomiska medel för politiskt inflytande?

Det senaste årtiondet har de kinesiska investeringarna utomlands ökat i stor omfattning. Samtidigt har den kinesiska staten och Kommunistpartiet fortfarande ett stort inflytande över det kinesiska näringslivet, vilket har väckt farhågor om att investeringar i utlandet av såväl privata som statligt ägda kinesiska företag har politiska förtecken.

Denna utveckling har gett upphov till flera frågeställningar: Hur märks Kinas statskapitalistiska styre i kinesiska globala investeringar? Vad innebär de ökade kinesiska investeringarna politiskt och ekonomiskt för omvärlden? Hur bör västvärlden, EU och Sverige bemöta Kinas ökande ekonomiska och politiska inflytande i våra egna länder och internationellt?

Dessa är några av de ämnen som behandlas i den nya rapporten Kinas globala investeringar: Ekonomiska medel för politiskt inflytande? av Kristina Sandklef. Rapporten presenteras under ett lanseringsseminarium på Frivärld den 1 oktober.

Medverkande: Kristina Sandklef, rapportförfattare, Christofer Fjellner, Europaparlamentariker och partistyrelseledamot, Moderaterna, och Frédéric Cho, expert på Kinas näringsliv tillika vice ordförande för Sweden-China Trade Council.
Samtalet modereras av Frivärlds chef Katarina Tracz.

TID: 12.00 – 13.00 den 1 oktober. Lättare lunch serveras från 11.30.
PLATS: Frivärlds lokaler, Kungsgatan 60, Stockholm.
ANMÄLAN: Obligatorisk föranmälan nedan.

Om rapportförfattaren:
Kristina Sandklef har tidigare arbetat på Ericsson, Försvarsmakten och East Capital i olika roller som Kinakännare. Idag driver hon sin egen konsultfirma, Sandklef Asia Insights, inriktad på fördjupade analyser om Kina och vart landet är på väg ekonomiskt, politiskt och säkerhetspolitiskt. Hon har följt Kinas utveckling på nära håll de senaste 25 åren och har studerat kinesiska i Lund och Peking.

Datum och tid:
Den 1 oktober 2018 12.00 – 13.00
Plats:
Anmälan är bindande.
Vid utebliven avanmälan debiteras 100 SEK.
Evenemanget har redan ägt rum