Rapportlansering: Made in Bangladesh – textilindustrin som fattigdomsutrotare

24 april 2013 rasade textilfabriken Rana Plaza i Dhaka, Bangladesh. Med 2500 skadade och 1129 dödsoffer blev fabrikskollapsen den allvarligaste katastrofen i textilindustrins historia. Efter olyckan väcktes en ny konsumtionskritisk våg i Europa och USA. Många frågar sig om det är etiskt försvarbart att handla billiga kläder.

I rapporten ”Made in Bangladesh – textilindustrin som fattigdomsutrotare” går Henrik Sundbom igenom textilindustrins betydelse för Bangladesh utveckling. I takt med att textilindustrin växer stiger BNP per capita, fattigdomen minskar och levnadsstandarden ökar. Rapporten behandlar också hur industrialiseringen för miljoner unga kvinnor innebär en möjlighet till frigörelse från patriarkala strukturer samt hur multinationella, utskällda företag i själva verket är de som driver på för ökad säkerhet och höjda minimilöner.

Välkomna på rapportlansering!

Vid seminariet medverkar Helena Helmersson, hållbarhetsansvarig på H&M, samt Magdalena Streijffert, generalsekreterare på Fairtrade, rapporten. Moderator är Willy Silberstein.


Datum och tid:
Den 30 september 2013 12.00 – 13.00
Plats:
Sista anmälningsdag är den 26 september. För avanmälan vänligen kontakta info@frivarld.se. Vid utebliven avanmälan debiteras en kostnad på 100 kr.
Evenemanget har redan ägt rum