2019 inget vidare för frihandeln — dags för nya tag

Donald Trump kommer att vara president i fem år till. Under den tiden bör EU ta fram förslag till en ny global ordning för handeln och reformering av WTO. 

2019 slutade inte så bra för frihandeln.

WTO:s appellationsdomstol har nu genom USA:s blockering av nya domare slutat fungera. Kina och USA har visserligen tecknat ett nytt avtal, men det handlar om ”managed trade”, det vill säga ett avtal med detaljerade villkor. USMCA, det ”nya NAFTA” har samma karaktär och avtalet stipulerar dessutom miniminivåer på lönerna i mexikansk bilindustri och att kanadensarna skall köper mer amerikansk ost.

Världen går i praktiken mot mer reglerad handel och en uppdelning i handelsblock.

EU intar i detta en märkligt reaktiv attityd.

Det är som att EU:s ledare inte riktigt inser att EU är en ekonomisk stormakt och i samma mån som USA eller Kina kan ställa villkor och agera på handelsområdet.

Om Donald Trump får leva och ha hälsan kommer han med största sannolikhet att vara USA:s president i fem år till.

Under den tiden bör EU förankra tankarna på ett reformerat WTO och en ny vision för regelstyrd, global frihandel. En av de få saker man kan vara säker på är att idéer tappar sin lyskraft när de implementeras och den protektionism som nu är på modet kommer att ersättas av något annat. Det gäller för EU:s politiker att kunna leverera ett genomtänkt ”något annat”. Fem är kan låta som lång tid, men i handelssammanhang är det en ganska kort period. En ganska lagom period för att komma överens inom EU och med andra viktiga aktörer om vilka problemen är och förankra principiella förslag om hur de skall kunna lösas.


Taggar:
Kategorier: Frihandel