Om ISDS faller — vad skall vi ha då?

Ytterligare en artikel om Malmström, TTIP och ISDS.

Wall Street Journal är en hygglig källa.

Om ISDS svarar Malmström på en direkt fråga:

”Will it stay in TTIP? I don’t know,” Ms. Malmstrom said. ”I do not exclude that it will not be there.”

Så oklart det kan bli. Men svaret måste tolkas i ljuset av 1) det finns ett stort opinionstryck på att skrota ISDS och 2) att hon inte vill ta bort ISDS-mekanismen ur avtalet med Kanada.

Debatten kommer med andra ord att fortsätta.

Den viktiga frågan till dem som vill skrota ISDS är hur den skall ersättas? Det måste bli någonting, och detta någonting kan knappast vara annat än nationella domstolar. Men dessa är också oberoende av parlament och regeringar. De kommer på exakt samma vis som skiljedomsinstituten döma efter vad som står i TTIP-avtalet.

Kanske har de nationella domstolarna mindre resurser så fallen tar längre tid. Men det är knappast ett problem för stora företag. De har tid, pengar och rutiner för juridiska tvister. Fallen hystas över till en juristbyrå.

Kan det vara så enkelt som att de flesta debattörer, särskilt inte från vänstern och nationalisterna, inser hur de västerländska rättsstaterna fungerar. De har oberoende domstolar som dömer efter vad som står i lagen, eller i detta fall det avtal som EU har skrivit under. De kommer inte döma efter vad regeringen säger eller efter opinionen.

Visst kan det vara så ett utländskt företag  missgynnas i en nationell domstol. Men det leder bara till större rättsosäkerhet och mindre förutsägbarhet: politiker eller myndigheter som vill bryta mot TTIP-avtalet kommer knappast kunna känna sig trygga.


Kategorier: EU, TTIP, USA, ISDS