Andra röster om handel och Europaparlamentsvalet

I ett tidigare inlägg skriver jag att stabila etablissemangspartier fortfarande dominerar Europaparlamentet.

Likartad slutsats från Svensk Näringslivs VD Carola Lemne om EU-valet i SvD.

Även Elisabeth Thand Ringqvist delar analysen.

Båda uttrycker oro över utvecklingen. Jag delar den oron, men det är fortfarande svårt att dra slutsatser om huruvida TTIP:s öde påverkas. Är till exempel Nationella Fronten i Frankrike mer eller mindre protektionistisk än de franska socialisterna? Oklart, i bästa fall…


Taggar:
Kategorier: Frihandel