Andra sidan jorden är inte så långt borta

Indien, Kina och Australien deltar nu i ett komplext spel om vem som skall vara ledande i regionen. Det handlar om både handel, diplomati och militärmakt. Frågan är vad som ligger i EU:s intresse. Ett tips är att handelsavtalen TPP och TTIP kommer ge Australien en viktigare roll på Kinas bekostnad och därmed öka den demokratiskt världens möjlighet att påverka Indien. Motsatsen, USA och EU isolerade från varandra, skulle ge Kina och Ryssland ökat spelrum. 

Professor Rory Medcalf leder The National Security College vid Australian National University.

Han skriver initierat i Asian Financial Review om vad som händer i fjärran östern där Australien är en regional stormakt tillsammans med Kina och där Indien håller på att bli en betydande spelare. Indien har för tillfället högre tillväxt än Kina och försöker öka sitt inflytande både ekonomiskt och militärt.

Australien och Kina blir konkurrenter om inflytande i Indien — båda länderna kan leverera sådant Indien desperat behöver: kol, gas, kärnteknologi, industriell teknik.

Handeln är en viktig del i detta och Australien och Indiens regeringar arbetar hårt på att få till ett handelsavtal mellan länderna. Men kineserna erbjuder infrastruktur och betonar den kulturella samhörigheten med indierna. Plötsligt betonar kineserna buddhismen som gemensam faktor mellan Kina och Indien — en religion som den kinesiska regimen tidigare inte har varit särskilt förtjust i (det har den inte varit i några religioner).

Det är uppenbart att Kina rör på sig för att hitta samarbeten när USA har både TPP och TTIP under förhandling. Det är också uppenbart varför USA prioriterar TPP: avtalet berör en region där det sker strategiskt viktiga förändringsprocesser där den största aktören söker samarbete med sin omgivning. När det gäller EU finns det onekligen en strategiskt viktig process, men Putin — till skillnad från de kinesiska ledarna — försöker stärka Rysslands position genom hot och isolering snarare än handel och samarbete.

 


Kategorier: Frihandel, TTIP, TPP