Ännu härskar EU inte över hela världen

Viviane Reding, europaparlamentariker, medlem i kommittén för internationell handel och tidigare kommissionär argumenterar på Euractiv.com för  en internationell domstol istället för dagens skiljedomsförfarande, ISDS, för internationella handels- och investeringsavtal.

But much more still needs to be done. The voices of 150,000 citizens, who answered the Commission’s online consultation, must be heard. And what do they tell us? That ISDS lacks institutionalisation and legitimacy. The 2009 Lisbon Treaty granted the EU full competency on the matter. It is our responsibilities as European parliamentarians to take the views of the citizens on board.

In the current debate, highly polarised within the European Parliament, there is room for a third way. Between a small reform and a complete scrapping of ISDS. Between those in favour of maintaining the ad hoc nature of the arbitration and those preferring the dubious use of certain state-to-state dispute settlement, which could potentially lead to trade wars and force the withdrawal of democratically-agreed legislation. Between blissful optimism and widespread fear. Between ultra-liberalism and protectionism.

This is why I propose as a third way, the creation of a unique and permanent international investment Court, applying a common set of international rules: One World, One Law, One Court! The creation of an independent, visible and stable institution, which can be held accountable for its case law and for its jurisprudence, is the only way forward. Only such a public Court can guarantee the legitimacy of the proceedings, the consistency in the rulings and the independence of the arbitrators. The setting of balanced and multilateral rules on investment is equally indispensable to close the loopholes contained in the 1,400 bilateral treaties already signed by EU countries. Only a global solution can address widespread challenges.”

Texten stärker känslan av att EU har gett upp tanken på att försöka basera argumentation och politiska beslut på fakta. Vanföreställningar och känslor tillåts styra.

Särskilt anmärkningsvärt är  formuleringen ”The setting of balanced and multilateral rules on investment is equally indispensable to close the loopholes contained in the 1,400 bilateral treaties already signed by EU countries.”

Tanken förefaller vara att en ny domstol skall få en politisk uppgift: nämligen att bortse från vad som faktiskt står i de 1400 avtal EU redan har ingått. Reding tänker sig alltså att EU på något sätt skall kunna ersätta ISDS, en väl fungerande internationell rättsordning under regler ursprungligen framtagna av FN, med en ny domstol som har till uppgift att bortse från vad som faktiskt står i EU:s bilaterala avtal. Och att USA och andra länder kommer att gå med på detta.

Utropet ”One World, One Law, One Court!” klingar obehagligt i sig. Reding tror dessutom uppenbarligen att EU redan härskar över världen.

 

 

 

 

 

 


Kategorier: EU, ISDS