Australiensisk handelssatsning lyckad

Australien har fått mycket bra resultat av de frihandelsavtal landet har ingått de senaste åren, enligt The Australian. Kina, Japan och Sydkorea är inga dåliga handelspartners. Särskilt när det gäller Japan har Australien en unik ställning som det enda land med ett gällande frihandelsavtal.

Framför allt handlar det om jordbruksprodukter. Sedan 2014 har vin ökat med 120 procent, apelsiner med 1122 procent, körsbär 1055 procent och vindruvor 10 950 (!) procent. Några svindlande siffror som förmodligen har att göra med att det är produkter som tidigare nästan inte fått importeras alls eller varit närmast okända i Kina, Japan, Korea.

Biff, socker, ja nästan alla jordbruksprodukter har haft ökningar på 100 procent eller mer. Australien är ett befolkningsmässigt litet land som ligger nära några av jordens mest tätbefolkade områden. Exporten ökar med kring 10 procent per år och BNP per capita med 2,5 procent.

Ändå har bara 9 procent av australiensiska företag export och 65 procent säger att de inte planerar några utlandssatsningar. Även om det säkert handlar om tjänsteföretag som inte kan exportera finns det garanterat en outnyttjad potential.

Här ser man återigen att bilaterala handelsavtal fungerar. Det hade förstås varit bättre med ett globalt avtal inom ramen för WTO, men när det inte går att få på plats är de mindre avtalen lösningen. Dessutom är de goda exempel och ger erfarenheter. Förr eller senare kommer trycket att uppstå på att skapa en mer enhetlig och rationell ordning. Det är bättre med en fungerande lösning i verkligheten än en perfekt lösning i fantasin.

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel