Även Transport sprider vanföreställningar

Just nu förefaller Transport vara den ledande fackliga kraften mot TTIP.

Nordiska Transportarbetarfederationen har antagit detta uttalande vid sin kongress i Malmö den 22-24 maj.

Man kan konstatera att även transportfacken sprider den fullständigt grundlösa uppfattningen att ISDS-mekanismen i handelavtal leder till att företag som i största allmänhet tycker deras vinster blir för små kan stämma stater på skadestånd.

”I förhandlingarna tas det också sikte på att införa ett så kallat investerarskydd (ISDS). Det är en mekanism som tillåter företag att stämma stater om företaget menar att lagar och regleringar som införs begränsar deras framtida intäkter. På samma sätt kan företagen också kräva ersättning för eventuellt förlorad framtida vinst. ”

Jag undrar faktiskt om allt som hävdar detta tror på vad de själva säger? Eller tycker de bara i postmodern anda att det är ett påstående som är politiska användbart.  Att föreställningen om sant och falskt bara är en del i den borgerliga konspirationen mot arbetarklassen?