Avtal — inte lagstiftning — är huvudskälet till skiljedomstvister

Tvister mellan företag och stater som hanteras av skiljedomsinstitut handlar nästan uteslutande om avtalsfrågor. Lagstiftning utmanas nästan aldrig, och när det sker förlorar företagen. 

ISDS-bloggen som drivs av Stockholms Handelskammare är värd att läsa för alla med ett lite större intresse av frihandelsfrågor och den aktuella debatten om TTIP.

I denna bloggpost skriver de om en utredning om ISDS från Leiden University and University Halle.

I denna konstateras bland annat att ISDS nästan aldrig används av företag för att ifrågasätta lagstiftning. Fallen berör huvudsakligen kontrakt, tillstånd och licenser. Företag har fått tillstånd eller skrivit kontrakt som sen har brutits av stater.

I de få fall företag direkt har utmanat ny lagstiftning har de förlorat.

Detta är viktiga uppgifter då huvudargumentet från motståndare till TTIP och ISDS är att staters rätt att lagstifta utmanas genom ISDS, alternativt att lagstiftare kan bli oroliga för att införa lagstiftning som skulle kunna ”irritera” företag genom att de då riskerar stora skadestånd.

Men det är alltså inte så verkligheten ser ut. Istället handlar det om att stater — liksom företag och privatpersoner — måste uppfylla åtaganden de gjort i avtal.

Och detta är ingen nyhet. Att även staten håller avtal är en hörnsten i civiliserade samhällen sedan i vilket fall ett par hundra år.

 


Taggar:
Kategorier: ISDS