Bättre och billigare medicin med TTIP

Nya mediciner kostar oerhört mycket pengar att ta fram. Att ta fram enhetliga godkännandeprocesser mellan EU och USA skulle spara så mycket som 20 procent av kostnaden och göra att nya mediciner snabbare kunde nå marknaden.

Det skriver John Lechleiter, styrelseordförande och VD för läkemedelsföretaget Lilly i Forbes.

Han menar att TTIP skulle kunna bidra både till harmonisering av godkännandeprocesser, bättre skydd för innovationer och större marknader.

Han understryker också att ingen har intresse av mindre noggranna processer för godkännande. Och i detta får man nog tro honom. Den etablerade läkemedelsindustrin har all anledning att försvara långdragna och komplexa godkännandeprocesser. Oavsett om dessa är av godo eller inte, en separat diskussion, stängs nya och mindre aktörer effektivt ute från marknaden.

Men som sagt, det är en annan diskussion. Det råder nog ingen tvekan om att parallella kontrollsystem kostar pengar i onödan.


Taggar: Lechleiter, Lilly
Kategorier: EU, TTIP, USA