Blev det för pinsamt att granska kompisarna?

Den 23 december granskade den frihandelskritiska bloggen Tippen.se Svenskt Näringslivs påståenden om TTIP. Om granskningen var rättvis eller inte är en fråga som möjligen inte kräver någon större behandling.

Men blogginlägget avslutades med att deklarera en ambition om någon sorts rättvisa:

”Det är upp till läsaren att bedöma huruvida vi lyckats med denna ansats.

Nu tar vi kort jullov, och är i en anda av rättvisa tillbaka någon gång i början på januari med en granskning av Svenskt Näringslivs tillsynes ideologiska motpol, Skiftets, påstående om vad TTIP kommer att innebära. På återseende då!”

Men nu har det gått över 8 veckor utan att den utlovade granskningen av Skiftet har dykt upp.

Var har hänt?

Skulle en granskning värd namnet skämma ut de ideologiska vännerna på Skiftet? Ringde Miljöpartiets ledning upp och var arga?

Eller är det bara så att Skiftet är en alltför genant släkting även i den oerhört vildvuxna tyckarfamilj som finns kring TTIP-motståndet?

Inte omöjligt.

Man kan nämligen lägga märke till att inte heller Arena Idés seminarium med John Hilary fick någon uppmärksamhet på Ttippen.se. Att Arena Idé hade seminarium med John Hilary, en sorts internationell storhet i sammanhanget, borde ha varit en stor nyhet för Ttippen.se.  Men förmodligen försvann lusten när kritiken mot rapporten var massiv och Hilary framstod som en första klassens konspirationsteoretiker.

Möjligen kan vi se en viss tillnyktring bland TTIP-kritikerna. Det är synnerligen välkommet eftersom TTIP förtjänar en seriös debatt. Just nu domineras debatten av vänsterns myter, konspirationsteorier och skräckskildringar.


Kategorier: TTIP