Bra pedagogik om handel och jobb

Det gäller som vanligt att se det som inte syns när man debatterar ekonomi och dessutom inse att ”jobb” inte nödvändigtvis är detsamma som ”jobb”. Olika branscher, företag och yrken försvinner hela tiden i en ekonomi som utvecklas. Det viktiga är att de med tiden ersätts med mer produktiva verksamheter.

Nedan följer en bra debatt i Wall Street Journal som berör just detta.

Först en artikel av Charles Boustany (republikan) och ledamot av the House Ways and Means Committee, och Robert B. Zoellick, ordförande för Världsbanken och vice utrikesminister här. Artikeln stöder TPP och TTIP och menar att handel är bra för USA:s ekonomi.

Därefter ett svar från en Bill Hickey som menar att USA missgynnas av handelsavtal då de för det mesta leder till ökad import och att amerikanska jobb försvinner.

Och till sist ett svar på detta från Richard Chriss, VD för American Institute for International Steel. Chriss argumenterar för att exempelvis import av bra stål till låga priser från Korea gynnar amerikanska konsumenter och framför allt amerikanska företag som har stål som insatsvara i sin produktion.

Han understryker också att ”jobb” inte nödvändigtvis är detsamma som ”jobb”. I USA, liksom i Sverige, ersätts långproduktiva industrijobb med mer avancerade och mer lönsamma jobb:

”Companies like Apple that assemble globally sourced components in China often retain high-wage functions like product design, software development, marketing and product management in the U.S.”

 


Kategorier: Frihandel, TPP