Campact — protester som affärsrörelse och TTIP som affärsområde

Campact är en av Tysklands största ”proteströrelser”. Det är en organisation som mer påminner om en affärsrörelse där bland annat TTIP-motstånd är ett av affärsområdena. Organisationen gör till skillnad från andra nätverk på vänsterkanten inga aktioner utan koncentrerar sig enbart på kampanjer och nätaktivism. De är ytterst professionella och väcker beundran för sina metoder bland etablerade partier. Dock inte för sin avslappnade attityd till fakta.

Konfronterad med att det är helt orimligt att se TTIP som ett hot mot demokratin svarade organisationens grundare Felix Kolb bara att ”vi har kommit till en annan slutsats”.

Nu är organisationen i blåsväder. Även socialdemokratiska politiker invänder mot att man slirar på sanningen och myndigheterna undersöker om organisationens insamling av e-postadresser strider mot lagen.

Flera tyska tidningar har i längre artiklar bland annat uppmärksammat att Campact har ett 25 personer starkt team som bara arbetar med TTIP-motstånd.

Organisationens årsredovisning är intressant läsning, den har bland annat ett avsnitt om TTIP (sid 14). Vidare beskriver de sina internationella kontakter (moveon.org, 38degrees) och hur de tänker sig att utveckla sin affärsmodell på EU-nivå.

Intressant är också beskrivningen av kampanjerna. 2014 lade Campact ut 2 miljoner Euro på TTIP-kampanjer. 60 procent av donationerna och 80 procent av ”vinsten” berodde på TTIP. Siffrorna ger vid handen att Campact har kring 10 personer anställda som enbart arbetar med TTIP-frågan. Med undantag för EU-kommissionens förhandlingsteam finns det förmodligen inte större grupp som ägnar sig åt enbart TTIP-frågan i hela EU.

Det framgår att Campact även driver andra kampanjer, men ingen är lika ekonomiskt framgångsrik. Klimat och energi kostar bara en halv miljon Euro och förefaller inte täcka sina kostnader. Motstånd mot fracking förefaller vara framtidshoppet.

Ett tredje område är IT-integritetsfrågor. Organisationen har rekryterat från Piratpartiet. Förmodligen därför de är känsliga för kritiken av hur de behandlar e-postadresser. Organisationen beskriver frågan som en ren medieangelägenhet på sin blogg, utan att nämna att det är myndigheterna i förbundsstaten Niedersachsen som reagerat.

Det fjärde området är allmänna miljöfrågor som Stora Barriärrevet, klimat och energi.

Campact är det tydligaste exemplet på att protester också är affärsverksamhet och att USA-hat är en av de starkaste krafterna när det gäller att mobilisera stöd. Av alla handelsavtal som ingåtts av EU och godkänts av Tyskland och alla EU-länder (om ett handelsavtal måste klubbas av alla länder eller bara EU-parlamentet varierar lite — TTIP kommer av allt att döma kräva godkännande från alla EU-länder) är det bara TTIP som folk utanför den allra innersta kretsen ens hört talas om: trots information på webben och otaliga pressmeddelanden.