CETA tvingar fram Internt frihandelsavtal — 25 miljarder dollar högre BNP

Frihandelsbloggen skrev i går om CETA och Kanadas regleringar av mejerisektorn och den interna protektionism landet lider under.

Men för rättvisans skull bör sägas av kanadensarna håller på att göra något åt problemet enligt Financial Post.

I början av april presenterades ett internt frihandelsavtal för Kanada. Det påstås vara lösningen på 150 års gräl om handelsfrågor.

Ett av skälen till att avtalet äntligen är färdigt är att CETA-avtalet börjar gälla. Det öppnar bland annat upp för att företag från EU får rätt att delta i offentliga upphandlingar. Utan ett internt avtal skulle alltså kanadensiska företag ha mindre möjligheter än företag från EU att ta hem offentliga upphandlingar.

“Without the new Canadian Free Trade Agreement, we could have seen a circumstance where EU companies were getting greater access to the Canadian market than homegrown companies,” said Brad Duguid, Ontario’s minister of economic development and growth, who was chair of the negotiations. “That just didn’t make sense to any of us.”

Hotet att EU-företag skulle få större möjligheter än de inhemska blev väl helt enkelt för mycket även för Kanadas protektionister.

Det är Kanadas regering, tio provinser och tre territorier som ingår The Canadian Free Trade Agreement  (hela texten här) som tar bort alla interna handelshinder — med undantag för 144 specifika undantag som någon av de 14 parterna har önskat. Undantagen tar upp 135 sidor, eller 60 procent, av det 335 sidor långa dokumentet. Undantagen är till exempel alkohol — där Kanada är ungefär lika restriktiva som Sverige — och marijuana — där Kanada är betydligt mer liberalt.

”It will come as little surprise that alcohol — an item that always comes up in discussions of Canada’s internal trade barriers — features prominently in the list of exemptions. Yet the deal does not shut the door to future liberalization. The deal gives the federal government, provinces and territories one year to come up with recommendations on how to enhance internal trade on wine, beer, and spirits.

The deal does, however, lay the groundwork for talks to eventually establish a process to help provinces and territories regulate the trade of recreational pot. “We’ve seen 100 to 150 years of acrimony and debate about the availability of alcohol across the country,” said Duguid. “We do have an opportunity, I believe, to get (marijuana regulation) right from the start.”

Detta är lite lustigt men förmodligen av något mindre betydelse. Självklart finns det mer skadliga undantag i avtalet.

Men inte desto mindre räknar man med stora vinster:

”Duguid, who until Friday chaired the internal trade negotiations, said CFTA improves on the 1995 agreement by building greater transparency into the deal.

“In many ways, this turns the old agreement upside down on its head,” he said. “Any province that has a concern about putting something on the table has to transparently put that in the agreement. That changes the whole dynamic. It’s put us in a position where now the entire economy is covered.”

If a recent study by the Bank of Canada is correct, removal of interprovincial trade barriers within Canada could add between 0.1 and 0.2 percentage points or between $2 billion and $4 billion to the country’s annual gross domestic product. Duguid was even more optimistic about the deal’s impact, saying it is expected to add $25 billion a year to the economy.

The central bank also suggests that if the removal of internal trade barriers is combined with three other big projects, the Trans-Pacific Partnership, the CETA deal, and the federal government’s infrastructure spending plan, the total effect could raise real Canadian GDP by 3 to 5 per cent or up to $100 billion by 2025.”

Som sagt. Internationella frihandelsavtal, i detta fallet CETA, tvingar fram interna liberaliseringar som ger större möjligheter och välstånd.

 

 


Taggar:
Kategorier: CETA