Dags för vänstern att lämna den ideologiska ekokammaren

Dagens Arena befinner sig i vänsterns ideologiska ekokammare där åsikter och faktoider reproduceras närmast i evighet. TTIP-avtalet förtjänar att debatteras, men för vänsterns del handlar det för tillfället mest om vanföreställningar om investerarskyddet ISDS.

Håkan A Bengtsson på Dagens Arena svarar på min bloggpost om hans ledare om TTIP och ISDS.

Det är oklart vad hans poäng är.

Däremot avslöjar han återigen att han missuppfattat vad investerarskyddet ISDS handlar om och generellt sett verkar befinna sig i vänsterns ekokammare där olika felaktiga uppfattningar och retoriska figurer har evigt liv.

Detta påstående är centralt i Bengtssons svar:

”Jag menar att det finns stora demokratiska risker att överföra den här juridiska makten till övernationell nivå. Vi vet ännu inte vad ett avtal kommer att innebära och innehålla. Det är därför vi behöver en diskussion om avtalet redan nu.”

Det är fel på två punkter och irrelevant på en.

1. ”Jag menar att det finns stora demokratiska risker att överföra den här juridiska makten till övernationell nivå.” Detta är fel.  Den ”juridiska makten” överförs inte till ”övernationell nivå”. Skiljedomsinstituten tar inga initiativ eller bestämmer något. De tolkar bara TTIP-avtalet i den händelse det uppstår konflikter om vad avtalet innebär. En förfördelad part kan få skadestånd. De som fattar alla beslut är de som formulerar avtalet och bestämmer vid vilket skiljedomsinstitut ärenden skall avgöras. Det finns inget inslag av ”övernationellt” beslutsfattande i detta. Makten ligger hela tiden hos de parter, i detta fallet de demokratiskt valda politikerna i EU och USA, som formulerat och ingått avtalet.

2.  ”Vi vet ännu inte vad ett avtal kommer att innebära och innehålla.” Detta är förvisso riktigt. Men i den pågående debatten irrelevant: Bengtssons första artikel handlar bara om ISDS, som är själva skiljedomsförfarandet. Vänstern har under hela den tid TTIP diskuterats fokuserat på att skapa och underhålla en myt om ISDS som en sorts storföretagens diversehandel för stämning av stater. Det är som en politisk diskussion aldrig skulle handla om själva politiken utan bara om att det fanns något som kallades ”domstolar” dit man kunde vända sig om man ville ha någon man ogillade dömd för något.

Det är helt enkelt så att alla stämningar i skiljedomsinstitut  mot stater inom ramen för TTIP-avtalet kommer utgå från vad som står i TTIP-avtalet.Och om det inte finns en ISDS-klausul kommer dessa stämningar i stället hamna i nationella domstolar. Saken är den att nationella domstolar också kommer att döma efter avtalet, det vill säga man kan förvänta sig ungefär samma resultat. Det enda som avsaknaden av ISDS-klausul leder till är att nationella domstolar kommer ett belastas med komplexa mål om  internationella handelsavtal som de saknar specialistkompetens att hantera.

Dessutom finns det en rättssäkerhetsaspekt som talar för internationell skiljedom i handels- och investeringsavtal. Om ett svenskt företag hamnar i en konflikt med staten i exempelvis ett upphandlingsärende, i låt oss säga Georgia eller Alabama, är man i ganska stort underläge i en lokal domstol. Detsamma gäller ett amerikanskt företag i en motsvarande situation i exempelvis Grekland eller Rumänien. Det blir en hög grad av osäkerhet jämfört med ett internationellt skiljedomsinstitut som löpande hanterar internationella handelsavtal både mellan stater och företag.

3. ”Det är därför vi behöver en diskussion om avtalet redan nu.” Detta påstående är om inte fel så i vilket fall genuint oinformerat. Redan nu? Debatten har pågått i ett och ett halvt år drygt. Förhandlingarna startade i juni 2013. Frihandelsbloggen skrev om ISDS för första gången den 22 januari 2014, det vill säga ungefär när den startades. Vid en snabb sökning är den tidigaste artikeln i Dagens Arena från den 14 april förra året, och förmodligen finns det ännu äldre artiklar. Läser Bengtsson inte sin egen tidning?

Det är solklart att TTIP måste diskuteras. Det är ett av de viktigaste besluten för EU detta årtionde. Och det är lika klart att en rad aspekter av avtalet är värt att vara synnerligen vaksam kring. Jag kan från min sida tycka att det är beklagligt att vi som har ett seriöst intresse av att diskutera avtalet ofta finner oss i en situation där vi för hundrade gången måste reda ut olika typer av medvetna missförstånd som medvetet sprids av TTIP-motståndarna.

Det vore inte så dumt om åtminstone de som säger sig vara för TTIP orkade läsa på. Till exempel EU:s mycket tydliga instruktioner till förhandlarna eller fakta kring ISDS från folk som jobbar med saken. Detta kan naturligtvis betraktas som partsinlagor, men det är i alla fall fakta snarare än tyckande och faktoider från vänsterns ideologiska ekokammare.

Till sist: Stort tack till Håkan A Bengtsson för att han upptäckte att både namn, bild och presentation av mig fallit bort i omgörningen av Frihandelsbloggen för någon månad sedan.

Jag heter Magnus Nilsson, har en bakgrund som journalist och konsult och är moderat kommunpolitiker i Solna. Presentation med bild kommer snart upp igen.