Danskt och svenskt fack i Tysk tidning

Nu gör svenska och danska fackföreningar gemensam sak för att övertyga sina tyska kollegor om att TTIP är en möjlighet och inte ett hot.

Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall och Claus Jensen, förbundsordförande Dansk Metal skriver till stöd för TTIP i den tyska tidningen FrankfurterRundschau.

Svensk översättning här.

Det är en utmärkt artikel och ett bra exempel på en rationell facklig hållning till TTIP-avtalet:

”TTIP ökar konkurrensen. Vinnarna blir i första hand vi konsumenter eftersom vi får fler produkter att välja mellan till lägre priser. Vinnarna omfattar också företagen, som kommer att sälja fler produkter till en större marknad. Det skapar fler arbetstillfällen i Europa, så att vi som anställda också blir vinnare.

Men det kan också finnas företag som inte kan klara av den ökade konkurrensen och måste lägga ned. Detta är inget nytt. De arbetsplatser där IF Metalls och danska Metalls medlemmar arbetar påverkas av globaliseringen. Strukturförändringar pågår hela tiden och i vår strategi att hantera detta ingår bland annat att stärka industriell yrkesutbildning, ha en bra arbetslöshetsförsäkring och en effektiv arbetsmarknadspolitik.

TTIP måste också vara ett rättvist frihandelsavtal. Det internationella samfundet har enats om en absolut grund för arbetsvillkorsnormer, ILO:s kärnkonventioner. För IF Metall och Dansk Metal är arbetstagarnas rättigheter, så som de föreskrivs i ILO:s kärnkonventioner, grundläggande för alla typer av rättvis handel. Avtalet måste säkerställa en hög standard för arbetstagarnas rättigheter, miljö, hälsa, mat och säkerhet. Ett nytt handelsavtal bör innehålla en långsiktig plan för hur EU och USA ska samordna branschspecifika lagar och standarder, när så kan ske utan att minska de nuvarande kravnivåerna på hälsa, miljö och säkerhet.”

Förhoppningsvis kan artikeln bidra med lite sunt förnuft till den tyska fackföreningsrörelsen som tenderar att vara emot TTIP, en hållning som de baserar på de mest alarmistiska och verklighetsfrämmande uppfattningarna som odlas av den tyska vänstern och miljörörelsen. Svenska och Danska fackföreningarna har hyggligt rykte i omvärlden.