De flesta kunderna finns utanför våra gränser…

Den konservativa tidningen Washington Times vill överraskande ha mer makt till president Barack Obama.

Orsaken är att tidningen ser behovet av att de frihandelsavtal som nu förhandlas blir verklighet. De vill att Obama skall få tillbaka den makt att köra handelsavtalen i ett ”fast track” som tidigare presidenter har haft (och som Obamas egna demokrater har tagit ifrån honom). I korthet innebar ett ”fast track” att presidenten höll kongressen informerad om hur förhandlingarna fortskred och lyssnade till deras uppfattningar.

När avtalet väl var klart kunde kongressen bara rösta för eller emot, inte ändra i avtalet vilket i praktiken hade inneburit att det kollapsat.

Det vill alltså Washington Times ha tillbaka. De ser mer frihandel som en viktig faktor för att få fart på USA:s ekonomi. Deras argument är enkelt och självklart: 80 procent av köpkraften, 95 procent av tillväxten och 95 procent av kunderna finns utanför USA.

Självklart som sagt. Och en annan sak som är självklar: detsamma gäller EU.


Kategorier: USA