Debatt as usual…

I Almedalen är det ett antal programpunkter som har med TTIP att göra.

På måndagen var det seminarium ordnat av EU-parlamentet och Kommissionen i samarbete.

Panelen bestod av handelsminister Ewa Björling, TCO:s ordförande Eva Nordmark, Jacob Granit, SEI och Jan Bertoft från Sveriges Konsumenter.

Det blev knappast en intensiv debatt. De urskiljbara positionerna var de väntade. Björling är tydlig i sitt stöd till frihandel och framhåller Sveriges roll i att TTIP-förhandlingarna överhuvud taget har kommit till stånd.

Och alla ställer i princip upp på tanken. Men det är överraskande hur stor misstänksamheten är mot investerarskyddet ISDS. Det har gått troll i tanken på att man har en vanligt skiljedomsförfarande, något som finns i närmare 1500 avtal som i dag gäller mellan stater i olika sammanhang.

Och så länge ingen talar ur skägget och säger att de hot som utmålas är rena fantasifoster, kommer problemen vara kvar. I vissa sammanhang måste man ta tjuren vid hornen och säga som det är, snarare än att i allmänna ordalag försöka släta över.

En annan fråga är strategin vid förhandlingar om regleringar och gränsvärden. Inom ramen för att man inte vill ha en försvagning av miljökrav, konsumentskydd och liknande finns det ju två vägar att gå. Den ena är att man väger olika krav mot varandra och är beredd att kanske sänka et krav men höja ett annat. Förändringar åt båda håll men inte ramen för samma totala regleringstryck. Det andra är att man säger att varje reglering och gränsvärde är heligt och bara för höjas, aldrig sänkas. Det kommer dels låsa förhandlingarna, och dels ytterligare reglera två marknader som redan är seriöst överreglerade.

 


Kategorier: EU, TTIP