Den TTIP-kritiska rapporten från Tufts University granskad

 

De flesta studier av TTIP-avtalets effekter på ekonomin kommer till slutsatsen att de kommer att vara positiva. Debatten gäller mest hur stora effekter man kan vänta sig. Några tror på radikala förbättringar, andra säger att de fördelarna blir närmast försumbara.

Men i höstas kom en studie av en ekonom som heter Jeronim Capaldo som gav ett helt annat resultat. TTIP-avtalet skulle leda till negativa effekter. Capaldo är knuten till Global Development and Environment Institute vid Tufts University och doktorand i nationalekonomi vid New School for Social Research i New York.

Studien uppmärksammades naturligtvis av TTIP-kritiker som Max Andersson, EU-parlamentsledamot för MP, den TTIP-kritiska bloggen Ttippen.se och flera andra.

Några var kritiska mot studien, men först nu finns det en lite noggrannare analys. Det är Maria Persson, docent i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och affilierad Forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN), som har tittat närmare på Capaldos studie och är en aning kritisk i ett blogginlägg.

Bland annat menar Maria Persson att det inte går att avgöra hur Capaldos har kommit fram till sin centrala tes — att exporten från EU till USA kommer att minska trots att exporten inom TTIP-området totalt antas öka. Det är ett problem eftersom samtliga övriga slutsatser om att TTIP är negativt för EU bygger på det påståendet.

Bloggposten förtjänar verkligen att läsas i sin helhet, men för den som inte orkar eller har tid är slutsatsen är följande:

”Min sammanfattande bedömning av Capaldos uppsats är den skulle behöva genomgå en kraftig revidering för att kunna komma upp till den standard man kan förvänta av en seriös vetenskaplig studie. I avvaktan på att författaren gör en sådan revidering gör politiska beslutsfattare och andra intressenter enligt min mening bäst i att istället använda andra, mer genomarbetade studier som vetenskapligt underlag för den viktiga debatten kring TTIP.”

 

 


Kategorier: EU, TTIP, USA