Det finns (nästan) gratisluncher

”In fact, countries that receive the artificially cheap imports benefit far more than the protectionist country: recipient countries get more output for less input, and more imports for fewer exports. Let me make that clear: U.S. consumers of subsidized imports benefit by getting cheap goods at the cost of foreign taxpayers. That’s the closest thing to a “free lunch” in economics as you’ll ever find.”

Veronique de Rugy,  ekonom från George Mason University, har skrivit en härligt rak, klar och tydlig text om frihandel.

Bland annat påpekar hon att även ensidig avreglering av handeln gynnar det land som genomför den. Subventioner, valutakursmanipulationer och annat som ökar exporten genom att sänka priserna på de egna produkterna är en förlust för landet som exporterar och en vinst för landet som importerar.

Den politiska lockelsen ligger i att exportlandets industri går bättre så att det ser ut som att det skapas jobb och tillväxt. Ett typexempel är Sveriges många devalveringar som gjorde oss fattigare men skapade illusionen av att vi blev rikare genom att exportindustrin gick bra.

Veronique de Rugy går ganska hårt om Obama och handelsavtal i största allmänhet som hon menar i huvudsak är reglerad handel. Regelverket gynnar i hög utsträckning producentintressen på konsumenternas bekostnad.

Men mer handel, om än reglerad, är i vilket fall bättre än mindre handel.

Hon citerar  Cato´s  Dan Ikenson  “While free trade agreements have protectionism baked into them and are thus definitely not free trade, they tend to make us more economically free.” 

 

 


Kategorier: Frihandel