En liten snabbkurs om frihandelsavtalet TTIP

Det finns alltid skäl att upprepa fakta och argument. Antingen för att man glömmer, eller för att den här bloggen av allt att döma har en del nya läsare.

På handelsområdet är det mest aktuella just ni TTIP-avtalet.

TTIP är förkortningen för Transatlantic Trade and Investment Partnership, det stora handelavtal mellan EU och USA som just nu förhandlas. Avtalet är tänkt att omfatta de allra flesta områden. Som vanligt är mat och miljö de mest kontroversiella områdena.

Enligt planen skall förhandlingarna vara klara under 2014, men så kommer det inte att bli.

Här är en bra sammanfattning och förklaring till varför handelsavtal är svåra att få i hamn av advokat Jan E. Frydman.

När avtalet är klart skall det godkännas av EU-parlamentet och USA:s kongress.

Ett annat kontroversiellt område är ISDS-mekanismen som avtalet är tänkt att innehålla. Det handlar i princip om att oenighet om avtalets innehåll skall hanteras i skiljedom och inte i ett enskilt lands offentliga rättssystem. Detta har i TTIP-motståndarnas retorik effektivt utmålats som att företag kommer att kunna stämma stater för lagstiftning som hotar företagens vinster. Påståendet är dock helt grundlöst.

ISDS, klausuler om investerarskydd finns i tusentals avtal som Sverige och EU har ingått. De handlar i princip om att länder inte får diskriminera utländska företag eller konfiskera deras egendom.

Mer om ISDS av Annette Magnusson som är generalsekreterare för Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce och på Advokatsamfundets ordförande Anne Rambergs blogg.

Den som lägger ner 20 minuter på de texter som är länkade till ovan kommer att med god marginal veta allt som är nödvändigt att veta för en vanlig, engagerade medborgare.


Kategorier: EU, TTIP, USA, ISDS