EU bör backa i handelskriget mot USA och fokusera på andra problem med handeln

EU skulle inte behöva delta i handelskriget mot USA. Trump som motståndare saknar helt rationalitet. Det visas av hans beteenden mot motorcykeltillverkaren Harley-Davidson. Istället borde EU fokusera på villkoren för tekniköverföring till Kina. 

Det kan knappast råda något tvivel om att att USA:s president Donald Trumps handelspolitik drivs av känslor snarare än ens en sorts missförstådd ekonomisk rationalitet.

Nu hotar presidenten motorcykeltillverkaren Harley-Davidson med olika helt ospecificerade skatter och avgifter för att de planerar att flytta delar av tillverkningen utomlands.

”Tuesday marked Trump’s second straight day of leveling attacks at Harley-Davidson. The company’s announcement sparked a massive sell-off in the stock market amid fears that other companies might follow suit, worried about getting caught in the middle of Trump’s trade war with Europe, Canada, Mexico, China, Japan and possibly India.

In his Tuesday morning Twitter posts, Trump wrote that “Harley must know that they won’t be able to sell back into the U.S. without paying a big tax!”

It was unclear what he meant. He has threatened such a tax since the 2016 campaign, but he hasn’t imposed one, and Congress has blocked his efforts to craft such a tax. He could be referring to the tariffs he is attempting to unilaterally impose on imports.”

Extra bisarrt blir det hela av att HD knappast är en jätteindustri, ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling eller har någon strategisk betydelse. USA som nation hotas inte av att HD bygger motorcyklar i andra länder eller ens om märket skulle upphöra. Det vore förstås tråkigt på många sätt, inte minst för att det är en motorcykel med historia, som låter vackert och tillåter äldre herrar att köra långsamt med viss värdighet, men något större betydelse har industrin som sådan inte. HD:s motorcyklar är högstatusprodukter som kostar mycket, men det finns andra högstatusmärken med historia och karaktär och den starka dollarn gör HD:s motorcyklar extremt dyra. Att tillverka i närmare anslutning till exportmarknaderna är sannolikt nödvändigt.

Dessutom är det anmärkningsvärt en aning udda att statschefen i en demokratiskt rättsstat hotar enskilda företag eller medborgare. Trump hotar faktiskt med att utplåna ett företag på grund av dess affärsmässiga beslut.

Mot denna bakgrund kan man ännu starkare ifrågasätta EU:s beslut att svara på USA:s tullar med egna strafftullar. Det är ytterst osannolikt att en den amerikanske presidenten kommer att bry sig om de konsekvenser hans handelspolitik orsakar den amerikanska ekonomin. När företag går under och jobb försvinner kommer Trump bara skylla det på andra länder.

EU:s kommissionsordförande Jean-Claude Juncker säger att EU inte har något annat val än att införa egna tullar:

”USA ger oss inget annat val än att starta ett tvistemål i WTO och införa egna tullar på ett antal importprodukter från USA. Vi kommer att försvara EU:s intressen, som ligger i linje med internationella handelsregler”, skrev Juncker i ett pressmeddelande.”

Men då talar han förstås mot bättre vetande. Tvistemålet i WTO är förstås rätt, men de egna tullarna är helt onödiga. Det enda de leder till är högre priser för EU:s företag och konsumenter med minskad konkurrenskraft som följd och att Trump får argument för att ytterligare tullar. Vidare försvinner fokus både i USA och EU på frågan om Kinas aggressiva politik för att få tillgång till teknologi och forskningsresultat från europeiska och amerikanska företag.

EU:s ledning bör avveckla strafftullarna mot USA. Trump är ändå helt irrationell på området. I stället bör fokus vara på samarbete för att skapa rimliga villkor för tekniköverföring. Det är förvisso en fråga relaterad till handel, men den går att hantera utan stora ingrepp i den fria handeln.