EU-kommissionen föreslår ny domstol för internationella tvister

EU-kommissionen föreslår ny domstol för investeringsskydd.

Är avsedd att ersätta det nuvarande FN-baserade systemet för internationell skiljedom i alla framtida handels och investeringsavtal där EU är part.

Nu återstår frågan om vad USA tycker om detta när det gäller exempelvis TTIP.

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel