EU och Brasilien i tvist om skatter

Här en lite äldre nyhet (31 oktober) som jag faktiskt missat. Den som har bäring på debatten om ISDS.

EU stämmer Brasilien inför WTO:s tvistelösningspanel. Det handlar om att Brasilien förefaller använda skatter för missgynna europeiska företag jämfört med inhemska. Det strider mot frihandelsavtal inom ramen för WTO.

Pressmeddelande från EU här.

Mer i skiljedom i WTO här.

Detta är alltså ytterligare ett exempel på vad TTIP-motståndarna skulle kalla ”hemliga privatdomstolar” eller liknande. Istället för att EU och Brasilien möts i något av parternas egna domstolar (det kan bli svårt att komma överens) avgöra ärendet av en panel som WTO utser. Båda parter har från börja gått med på processen.

Skiljedomsförfaranden är alltså inte något nytt eller konstigt eller uppfunnet av skumma bolagsjurister utan ett helt normalt inslag i internationella relationer kring handel och investeringar.

 

 


Taggar: Brasilien
Kategorier: WTO