EU, TTIP och kulturen

Det finns olika perspektiv på allt. Medan, typ, piratpartister oroar sig för att det de kallar ”upphovsrättsindustrin” skall få sina intressen allt för väl tillgodosedda av EU och  TTIP-avtalet bekymrar sig KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) för det exakt motsatta.  Här i ett pressmeddelande riktat till alla dem i Sverige som kandiderar till Europaparlamentet:

”KLYS, som utgör en samlad röst för cirka trettio tusen kulturskapare i Sverige, vill därför uppmana Dig – som svensk EU-parlamentariker – att stå upp för konstnärliga rättigheter i Ditt kommande EU-arbete genom att:

  • Verka för att det upphovsrättsliga systemet upprätthålls på en hög nivå och se till att det inte urholkas genom utökade undantag och inskränkningar.
  • Värna den enskilde kulturskaparens ställning i förhållande till andra aktörer på marknaden genom att verka för en bättre balans på den upphovsrättsliga avtalsmarknaden och genom att motverka oskäliga avtalsvillkor till nackdel för kulturskapare.
  • Främja och försvara det nordiska avtalslicenssystemet, som utgörs av smidiga och väl fungerande kollektiva ordningar för rättighetsklarering och tillgängliggörande av konst och kultur.
  • Främja och försvara etablerade ersättningsordningar till kulturskapare såsom biblioteks-ersättningen, privatkopieringsersättningen och följerättsersättningen.
  • Arbeta för att främja språklig och kulturell mångfald i upphovsrättssammanhang, t ex genom att arbeta för att kultur och audiovisuell sektor exkluderas i internationella frihandelsavtal, såsom det aktuella TTIP mellan EU och USA.

Som EU-parlamentariker kan Du göra skillnad och påverka utvecklingen på detta område i rätt riktning. Visa att Du står på kulturskaparnas sida i EU!”


Taggar: KLYS
Kategorier: EU, TTIP